Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 11:35:54 AM Ngày 23 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5993Tiêu đề: SONG CO HAY HAY KHO KHO
Gửi bởi: lmthong19 trong 11:35:54 AM Ngày 23 Tháng Chín, 2011
Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f = 80Hz. Vận tốc truyển sóng là 40m/s. Cho các điểm M1, M¬2,M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm.
A. M1 và M2 dao động cùng pha   B. M2 và M3 dao động cùng pha
C.M2 và M4 dao động ngược pha     D. M3 và M4 dao động cùng pha

em khong hieu dap an nayTiêu đề: Trả lời: SONG CO HAY HAY KHO KHO
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:32:10 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2011
Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f = 80Hz. Vận tốc truyển sóng là 40m/s. Cho các điểm M1, M¬2,M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm.
A. M1 và M2 dao động cùng pha   B. M2 và M3 dao động cùng pha
C.M2 và M4 dao động ngược pha     D. M3 và M4 dao động cùng pha

em khong hieu dap an nay
[tex]\lambda=v/f=0,5m=50cm[/tex] ==>[tex]\lambda/2=25[/tex]
Tính từ VT Phản xạ: vậy M1  nằm trên bó 1, M2 nằm tại nút 1, M3 tại nút 2, M4 tại nút 3
(Với vị tri là nút thì việc KL đồng pha hay ngược pha là rất khó)
Theo trieubeo : M1,M2,M4 thuộc bó 1 và 3 ==> chúng đồng pha, M3 thuộc bó 2 nên ngược pha (1 và 2 và 3) do vậy theo trieubeo là ĐA (A) đúng