Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:25:54 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5978Tiêu đề: cơ học vật rắn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:25:54 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2011
Một thanh mảnh nhẹ chiều dài l có trục quay cố định nằm ngang vuông góc với thanh và đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh có gắn hai hạt khối lượng m và 2m. Gia tốc trọng trường là g, bỏ qua ma sát và lực cản của môi trường. Thả nhẹ thanh từ vị trí nó nằm ngang, khi quay tới vị trí thanh thẳng đứng, tốc độ góc của thanh là


Tiêu đề: Trả lời: cơ học vật rắn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:12:38 AM Ngày 17 Tháng Chín, 2011
Một thanh mảnh nhẹ chiều dài l có trục quay cố định nằm ngang vuông góc với thanh và đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh có gắn hai hạt khối lượng m và 2m. Gia tốc trọng trường là g, bỏ qua ma sát và lực cản của môi trường. Thả nhẹ thanh từ vị trí nó nằm ngang, khi quay tới vị trí thanh thẳng đứng, tốc độ góc của thanh là
Chọn mốc thế năng tại trục quay.
Năng lượng ở VT thanh ngang: W1=0
Năng lượng ở VT thanh đứng : W2=1/2(m+2m).w^2-2mgh+mgh( Vật 2m thấp hơn)
Định luật bảo toàn năng lượng : W1=W2 ==> (3/2)mw^2=mgh ==> w^2=(2/3)gh