Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:59:18 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5971Tiêu đề: Bài toán giao thoa sóng hai nguồn cùng pha.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:59:18 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2011
 %-)

Lâm Nguyễn có bài toán giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha. Nhưng Lâm Nguyễn còn băn khoăn không biết mình giải có đúng không ạ. Nhờ các thầy cô và các bạn giúp.

1. Cho hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước, hai nguônS1S2 cách nhau 18[tex]\lambda[/tex]. Xét đường tròn tâm O trùng với S1 bán kính R=4[tex]\lambda[/tex]. Đường tròn nằm trên mặt nước.

Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn.Tiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa sóng hai nguồn cùng pha.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:14:22 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2011
Lâm Nguyễn giải như sau.
1. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên S1S2        -18<k<18  ( d1-d2=k[tex]\lambda[/tex])
2. Gọi M là giao điểm giữa đường tròn và S1S2.
Xét tại M ta có [tex]d_{1M}-d_{2M}=K_{M}.\lambda[/tex]
Suy ra [tex]k_{M}=-10[/tex]

Vậy số đường vân giao thoa cực đại cắt đường tròn ứng với giá trị K là
-17;-16;-15;-14;-13;-12;-11;(-10 tiếp xúc với đường tròn).

Vậy số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là 7x2+1=15

Lâm Nguyễn thắc mắc.
TB: Lâm Nguyễn vẫn còn băn khoăn ở chỗ vị trí k=-10 khi ấy vân giao thoa cực đại ứng với k=-10 tiếp xúc với đường tròn hay cắt đường tròn. Biết là các vân giao thoa cực đại là các đường cong hibebol nhận S1; S2 là tiêu điểm. Nhưng Lâm Nguyễn chưa chứng minh được là đường cong này cắt nhau hay tiếp xúc nhau.
Thầy cô nào giúp Lâm Nguyễn được không ạ.

Có thể giúp Lâm Nguyễn cách giải khác cũng được ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán giao thoa sóng hai nguồn cùng pha.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:29:53 AM Ngày 13 Tháng Chín, 2011
%-)

Lâm Nguyễn có bài toán giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha. Nhưng Lâm Nguyễn còn băn khoăn không biết mình giải có đúng không ạ. Nhờ các thầy cô và các bạn giúp.

1. Cho hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước, hai nguônS1S2 cách nhau 18[tex]\lambda[/tex]. Xét đường tròn tâm O trùng với S1 bán kính R=4[tex]\lambda[/tex]. Đường tròn nằm trên mặt nước.

Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn.


Lâm nguyển làm đúng rồi
+ Gọi O là giao điểm đường tròn với S1S2
+ĐK cực đại [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
+Sốc cực đại từ S1 đến O thỏa : -18<k<=-10 ==> k=-17,...,-10 ==> 8 cực đại (tính luôn điểm O)
==> (14+1) trên đường tròn ( tính luôn O)
Trieubeo đường hypecbol cực đại qua O là tx với đường tròn. vì nếu nó cắt tại 1 vị trí M nào đó đi thì chắc chắn nếu xét tại M ta cũng có d1-d2=-10lambda mà d1=S1M=4lambda(M nằm trên đường tròn) ==> d2=S2M=14lambda ==> tam giác S2OM là cân ==> Vô lý