Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tomboy.babylucky trong 04:15:14 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5966Tiêu đề: các pro giải giùm em bài toán dao động điều hòa
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 04:15:14 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011
 Một lò xo có độ cứng k=10N/m mang vật nặng có m=1kg. Kéo vật m ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x rồi buông nhẹ khi di qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là 15.7cm/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật có tọa độ x/2 theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là?
           Em xin cảm ơn nhìu ho:) ho:) ho:)


Tiêu đề: Trả lời: các pro giải giùm em bài toán dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:36:19 PM Ngày 11 Tháng Chín, 2011
Một lò xo có độ cứng k=10N/m mang vật nặng có m=1kg. Kéo vật m ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x rồi buông nhẹ khi di qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là 15.7cm/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật có tọa độ x/2 theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là?
           Em xin cảm ơn nhìu ho:) ho:) ho:)
+Ở vị trí x thả nhẹ ==> A=x
+[tex]\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}==> \omega[/tex]
+[tex] v_{max}=A.\omega[/tex] ==> A
+ t=0, x=A/2, v>0 ==> [tex]\varphi=-\pi/3[/tex]
Tới đây em thế số vào là ra nhé