Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 09:23:02 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5957Tiêu đề: Sóng dừng
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 09:23:02 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2011
Giải thích dùm em câu này:
Trên một sợi dây đàn hồi đang xảy ra sóng dừng, hai điểm riêng biệt trên dây tại một thời điểm không thể
A. dao động ngược pha     B. đứng yên         C. dao động lệch pha pi/2                  D. dao động cùng pha


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:54:02 AM Ngày 09 Tháng Chín, 2011
Giải thích dùm em câu này:
Trên một sợi dây đàn hồi đang xảy ra sóng dừng, hai điểm riêng biệt trên dây tại một thời điểm không thể
A. dao động ngược pha     B. đứng yên         C. dao động lệch pha pi/2                  D. dao động cùng pha
Đáp án (C).

Vì Phương trình sóng dừng có dạng tổng quát là u=Abung.cos(mx+n)cos(wt+phi)
TH1. cos(mx+n)=B>0 ==> u=Abung.B.cos(wt+phi)
TH2. cos(mx+n)=B<0 ==> u=Abung.B.cos(wt+phi+pi)
Th3. cos(mx+n)=0 ==> u=0
Như vậy ta thấy trên dây có các điểm dao động đồng pha, có các điểm dao động ngược pha, các điểm đứng yên