Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hitekpro trong 03:35:38 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5950Tiêu đề: chu ki cua con lac khi co them luc day ac si met
Gửi bởi: hitekpro trong 03:35:38 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2011
con lắc đơn có chu kì T=2s (trong chan khong).D quả lắc =8.67g\cm3
tính chu ki con lac khi dao dong trong khong khí chiu tac dung luc day acsimet D không khí=1,3g\lits


Tiêu đề: Trả lời: chu ki cua con lac khi co them luc day ac si met
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:49:14 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2011
con lắc đơn có chu kì T=2s (trong chan khong).D quả lắc =8.67g\cm3
tính chu ki con lac khi dao dong trong khong khí chiu tac dung luc day acsimet D không khí=1,3g\lits

Xem hình: