Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 10:32:33 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5942Tiêu đề: Bài tập dao động tắt dần
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:32:33 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Bài 1:
Cho vật [TEX]m=100g[/TEX] gắn với lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát [TEX]\mu=0,1[/TEX] với phương trình dao động là [TEX]x=5cos(2 \pi t+\frac{\pi}{2})[/TEX] cm. Tìm li độ của vật tại thời điểm [TEX]t =1,4 s[/TEX] biết cơ năng của vật giảm đều theo thời gian.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:34:26 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Bài 1:
Cho vật [TEX]m=100g[/TEX] gắn với lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát [TEX]\mu=0,1[/TEX] với phương trình dao động là [TEX]x=5cos(2 \pi t+\frac{\pi}{2})[/TEX] cm. Tìm li độ của vật tại thời điểm [TEX]t =1,4 s[/TEX] biết cơ năng của vật giảm đều theo thời gian.

Cơ năng của vật đã giảm đều theo thời gian thì làm gì còn có phương trình : [TEX]x=5cos(2 \pi t+\frac{\pi}{2})[/TEX] cm ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động tắt dần
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:40:15 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Bài 1:
Cho vật [TEX]m=100g[/TEX] gắn với lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát [TEX]\mu=0,1[/TEX] với phương trình dao động là [TEX]x=5cos(2 \pi t+\frac{\pi}{2})[/TEX] cm. Tìm li độ của vật tại thời điểm [TEX]t =1,4 s[/TEX] biết cơ năng của vật giảm đều theo thời gian.

Cơ năng của vật đã giảm đều theo thời gian thì làm gì còn có phương trình : [TEX]x=5cos(2 \pi t+\frac{\pi}{2})[/TEX] cm ?
Dạ em cũng không biết nữa! Em nghĩ là phương trình đó là phương trình chuyển động khi chưa có ma sát, nó cho biết khi đi qua VTCB thì bắt đầu có lực ma sát. (không thực tế cho lắm  :) )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động tắt dần
Gửi bởi: duynhana1 trong 05:35:17 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Bài 1:
Cho vật [TEX]m=100g[/TEX] gắn với lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát [TEX]\mu=0,1[/TEX] với phương trình dao động là [TEX]x=5cos(2 \pi t+\frac{\pi}{2})[/TEX] cm. Tìm li độ của vật tại thời điểm [TEX]t =1,4 s[/TEX] biết cơ năng của vật giảm đều theo thời gian.
Mấy thầy giúp em với ạ, em chưa hiểu rõ phần dao động tắt dần cho lắm ạ ;)
Em nghĩ có thể viết lại đề như sau:
Bài 1:
Cho vật [TEX]m=100g[/TEX] gắn với lò xo có độ cứng [tex]k=4(N/m) [/tex] dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát [TEX]\mu=0,1[/TEX]. Ban đầu vật ở vị trí cân bằng, truyền cho vật 1 vận tốc có độ lớn là [tex] 0,1 \pi(m/s) [/tex]. Tìm li độ của vật tại thời điểm [tex] t = 1,4(s) [/tex] biết cơ năng của vật giảm đều theo thời gian.