Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 12:08:58 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5941Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều!
Gửi bởi: ttlnht trong 12:08:58 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Trước khi gửi câu hỏi, cho em một vận đề là nếu em hỏi nhiều quá thì ban điều hành có kỉ luật không? em thấy những câu trả lời ở trong diễn đàn này rất hay và bổ ích cho nên em thường xuyên truy cập và tìm hiểu, mong các thầy giúp em trong kì thi sắp tới:

Bài toán: Một bóng đèn được mắc vào mạng xoay chiều tần số f= 50Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai đầu bóng đèn có giá trị |u|>=110 căn 2 V. trong 2s đèn sáng 4/3s. tính điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn.
A. 220v      B. 220 căn 3 V.         c. 220 căn 2 V.     D. 200V


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều!
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:24:05 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Trước khi gửi câu hỏi, cho em một vận đề là nếu em hỏi nhiều quá thì ban điều hành có kỉ luật không? em thấy những câu trả lời ở trong diễn đàn này rất hay và bổ ích cho nên em thường xuyên truy cập và tìm hiểu, mong các thầy giúp em trong kì thi sắp tới:

Bài toán: Một bóng đèn được mắc vào mạng xoay chiều tần số f= 50Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai đầu bóng đèn có giá trị |u|>=110 căn 2 V. trong 2s đèn sáng 4/3s. tính điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn.
A. 220v      B. 220 căn 3 V.         c. 220 căn 2 V.     D. 200V

Em hỏi nhiều thì tốt thôi, diễn đàn lập ra để cho các hs trao đổi vấn đề với GV và để các GV trao đổi với nhau mà, trao đổi thì phải hỏi thôi. Hỏi càng nhiều thì càng tốt, miễn là hỏi những điều bổ ích cho việc học. :D
Xem hình.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:26:03 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Trước khi gửi câu hỏi, cho em một vận đề là nếu em hỏi nhiều quá thì ban điều hành có kỉ luật không? em thấy những câu trả lời ở trong diễn đàn này rất hay và bổ ích cho nên em thường xuyên truy cập và tìm hiểu, mong các thầy giúp em trong kì thi sắp tới:

Bài toán: Một bóng đèn được mắc vào mạng xoay chiều tần số f= 50Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai đầu bóng đèn có giá trị |u|>=110 căn 2 V. trong 2s đèn sáng 4/3s. tính điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn.
A. 220v      B. 220 căn 3 V.         c. 220 căn 2 V.     D. 200V
(http://img21.imageshack.us/img21/3047/image003mr.gif)
T=1/50=0,02s ==> t=2s=100T
+ Trong 2s đèn sáng 4/3s ==> 100T đèn sáng 4/3s ==> 1T đèn sáng 1/75s ==> Góc quét trong 1 chu kỳ [tex]\Delta \varphi=t.\omega=4\pi/3[/tex] ==> góc [tex]\alpha=\pi/3[/tex] ==> cos(60)=110can(2)/Uo ==> Uo=220can(2) ==> U=220V