Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Để Mai Tắm trong 11:02:43 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5937Tiêu đề: Chứng Minh -1 = 1 (Ko bik ai nghĩ ra giống e ko)
Gửi bởi: Để Mai Tắm trong 11:02:43 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2011
Ta có:
 -1 = (-1)3 = (-1)6/2 = [(-1)6]1/2 = 11/2 = 1

Sai chỗ nào nhĩ ??????


Tiêu đề: Trả lời: Chứng Minh -1 = 1 (Ko bik ai nghĩ ra giống e ko)
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 08:33:41 AM Ngày 04 Tháng Chín, 2011
Sai chỗ này bạn nè: (-1)3 = (-1)6/2


Tiêu đề: Trả lời: Chứng Minh -1 = 1 (Ko bik ai nghĩ ra giống e ko)
Gửi bởi: Để Mai Tắm trong 02:34:34 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2011
Sai chỗ này bạn nè: (-1)3 = (-1)6/2
Sai ntn vậy ? Mũ 3 = Mũ 6/2 là đúng rồi mà ?


Tiêu đề: Trả lời: Chứng Minh -1 = 1 (Ko bik ai nghĩ ra giống e ko)
Gửi bởi: runggia trong 05:29:33 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2011
Ta có:
 -1 = (-1)3 = (-1)6/2 = [(-1)6]1/2 = 11/2 = 1

Sai chỗ nào nhĩ ??????

Em phải thực hiện phép chia ở phần mũ trước. Không có chuyện: (-1)6/2 = [(-1)6]1/2

Cái này giống quy tắc nhân chia trước, công trừ sau ấy !


Tiêu đề: Trả lời: Chứng Minh -1 = 1 (Ko bik ai nghĩ ra giống e ko)
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 06:00:49 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2011
Ta có:
 -1 = (-1)3 = (-1)6/2 = [(-1)6]1/2 = 11/2 = 1

Sai chỗ nào nhĩ ??????

Em phải thực hiện phép chia ở phần mũ trước. Không có chuyện: (-1)6/2 = [(-1)6]1/2

Cái này giống quy tắc nhân chia trước, công trừ sau ấy !

Mình thấy thế này đúng mà
a^(bc) = (a^b)^c mà


Tiêu đề: Trả lời: Chứng Minh -1 = 1 (Ko bik ai nghĩ ra giống e ko)
Gửi bởi: Candylie trong 01:12:15 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
 Bạn xem lại SGK Giải tích lớp 12 trang 52. Quy tắc là Với số thực a dương và số hữu tỉ r=(m/n), trong đó m thuộc Z ( số nguyên), n thuộc N, n lớn hơn hoặc = 2... thì ta áp dụng đc công thức: a^r = a^(m/n) = căn bậc n của a mũ m :)
Như vậy ko  thể tách (-1)^3 = (-1)^(6/2)= [(-1)^6]^ (1/2) đc  vì 1/2 ko phải số nguyên :)
cũng ko thể viết [(-1)^6]^ (1/2) = căn bậc 2 của (-1) mũ 6 đc vì (-1) ko phải là số  thực dương :)