Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:30:09 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5934Tiêu đề: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: quocnh trong 09:30:09 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2011
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda  phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn(không kể hai nguồn) là:
A. 6 B. 12 C. 10 D. 8
xin thay cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:39:30 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2011
Tớ mạo muội giải bài này như sau có gì sai mong mọi người góp ý!
Bạn có thể tính số cực đại bằng công thức: [tex]-\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }<k<\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }[/tex]
từ đó bạn tính được số cực đại là 17 không tính cả hai nguồn. Các cực đại cách nhau lamda/2 mà các điểm cùng pha với hai nguồn phải cách hai nguồn một số nguyên lần bước sóng. Vẽ 17 nét gạch ra sẽ đếm được có 8 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:06:45 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2011
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda  phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn(không kể hai nguồn) là:
A. 6 B. 12 C. 10 D. 8

xin thay cô giúp
làm như hiepsinhu là OK khi trắc nghiệm, nhưng trieubeo muon trinh bày theo cách dùng tự luận viết phương trình.
Phương trình 2 nguồn : [tex]u_A=u_B=Acos(\omega.t)[/tex]
Phương trình điểm M thuộc AB:  [tex]u_M=2Acos(\frac{\pi.(d_2-d_1)}{\lambda}).cos(\omega.t-\pi)[/tex]
Để M cực đại ==> [tex]d_2-d_1=(2k+1).\lambda[/tex] ( vì pha của M đang -pi, muốn đồng pha cos(pi(d2-d2)/lambda)=-1)
==> [tex]-9.\lambda< d_2-d_1<9.\lambda[/tex] ==> -5<k<4 ==> k=-4,....3 ==> 8 vân
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoặc bạn có thể làm theo kiểu nhận xét này:
Nhận xét trung điểm AB là cực đại ngược pha với nguồn cách nguồn 4,5.lambda.
mà 2 cực đại liên tiếp thì ngược pha với nhau và cách nhau lambda/2
==> các giá trị k cho KQ đồng pha với nguồn là : k=1,-1==> d=4lambda,k=3,-3==> d=3lambda, k=5,-5 ==> d=2lambda, k=7,-7 ==> d=lambda ==> có 8 điểm thỏa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: ttlnht trong 10:49:12 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2011
Giúp em bài giao thoa này!

Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB = 24cm. Các sóng có cùng bước sóng  = 2,5cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là:
A. 7   B. 8   C. 6   D. 9.


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 03:58:47 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2011
Không có đáp án, thầy Dương cũng nhầm số liệu:

[tex]12<2,5k\leq \sqrt{12^2+8^2} = 14,4[/tex]
[tex]4,8< k\leq 5,76[/tex]
=> k = 5, chỉ có hai điểm thui


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:31:13 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
Không có đáp án, thầy Dương cũng nhầm số liệu:

[tex]12<2,5k\leq \sqrt{12^2+8^2} = 14,4[/tex]
[tex]4,8< k\leq 5,76[/tex]
=> k = 5, chỉ có hai điểm thui

Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B
 Mình đã nhầm và bạn cũng nhầm luôn thì phải !
[tex]12<2,5k\leq \sqrt{12^2+16^2} = 20[/tex]
[tex]\Rightarrow 4,8<k\leq 8[/tex]
Có 8 điểm. Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: cay da trong 09:37:08 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
sao câu đầu tiên theo cách giải của hiepsi4mat em vẽ ra 17 gạch mà lại đếm được những 9 điểm chẳng lẽ không tính vân trung tâm ạ.mong thầy cô và các bạn giải thích giúp
Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: k4shando trong 10:11:58 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Vân trung tâm ngược pha với 2 nguồn mà bạn nên đâu có dc tính


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: echxu_vnn trong 11:01:21 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda  phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn(không kể hai nguồn) là:
A. 6 B. 12 C. 10 D. 8
xin thay cô giúp

bạn có thể tham khảo công thức này, nếu có thể nhớ đc thì trong quá trình làm tn sẽ rất nhanh:
đối vs S1S2= số lẻ lần lamda;
số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn

[tex]-\frac{l}{2\lambda } -\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{l}{2\lambda } -\frac{1}{2}[/tex]

nếu k tính 2 nguồn thì bạn trừ đi 2


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: phatthientai trong 10:59:20 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2013
Tài liệu của mình có chỗ ghi là : Để M dao động cực đại , cùng pha với nguồn thì [tex]cos\left(\frac{\pi (d2-d1}{\lambda } \right)=-1[/tex]. Ai giải thích với


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:12:21 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
Tài liệu của mình có chỗ ghi là : Để M dao động cực đại , cùng pha với nguồn thì [tex]cos\left(\frac{\pi (d2-d1}{\lambda } \right)=-1[/tex]. Ai giải thích với

Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9lamda  phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn(không kể hai nguồn) là:
A. 6 B. 12 C. 10 D. 8

theo như giả thiết bạn có phương trình sóng của điểm M bất kì là
[tex]u=2acos\left(\frac{\pi (d2-d1}{\lambda } \right)cos\left(\omega t - \frac{\pi (d2+d1}{\lambda } \right)=-2acos\left(\frac{\pi (d2-d1}{\lambda } \right)cos \omega t [/tex].
Vậy đề M dao động cực đại thì điểm ta phải có a>0 => [tex]cos\left(\frac{\pi (d2-d1}{\lambda } \right)=-1[/tex]