Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 05:50:38 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5931Tiêu đề: Nhờ các thầy cô giải giúp con lắc lò xo thẳng đứng!
Gửi bởi: ttlnht trong 05:50:38 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2011
Đợt trước em giải một lần rồi giờ không nhớ cách nữa, có cách nào hay thầy giúp em với!

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/6 . Biên độ dao động của vật là
   A.  (2 căn 3)/3Δl.   B. căn 2 Δl.   C. 2.Δl.   D. 1,5.Δl.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy cô giải giúp con lắc lò xo thẳng đứng!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:50:31 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2011
Đợt trước em giải một lần rồi giờ không nhớ cách nữa, có cách nào hay thầy giúp em với!

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/6 . Biên độ dao động của vật là
   A.  (2 căn 3)/3Δl.   B. căn 2 Δl.   C. 2.Δl.   D. 1,5.Δl.

Dạng toán về thời gian thì phải dùng vòng tròn để giải.
Nhìn hình ta thấy thời gian lò xo nén khi vật đi từ biên âm đến -Δl, ta có trong nửa chu kỳ thời gian lò xo nén là T/12:
[tex]\Delta t = \frac{T}{12}= \frac{\alpha }{\omega }\Rightarrow \alpha = \frac{\pi }{6}[/tex]

mặt khác:
[tex]cos\alpha = \frac{-\Delta l}{-A}[/tex]

[tex]cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}= \frac{\Delta l}{A}\Rightarrow A = \frac{2\Delta l}{\sqrt{3}}= \frac{2\sqrt{3}\Delta l}{3}[/tex]
ho:)

 


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy cô giải giúp con lắc lò xo thẳng đứng!
Gửi bởi: ttlnht trong 09:28:29 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2011
Cảm ơn thầy nhiều lắm, chúc thầy sức khỏe, thành công, luôn bên chúng em thấy nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy cô giải giúp con lắc lò xo thẳng đứng!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:19:48 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2011
Cảm ơn thầy nhiều lắm, chúc thầy sức khỏe, thành công, luôn bên chúng em thấy nhé!
Cảm ơn ttlnht rất nhiều! Chúc em học tốt!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy cô giải giúp con lắc lò xo thẳng đứng!
Gửi bởi: cuhieu97 trong 05:38:14 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2015
Thầy cô giúp con giải với
bài 7 Một con lắc lò xo gồm vật nặng m=100g và lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m. tác dụng một ngoại lực cưỡng bức lên vật có biểu thức [F][/cb]=[F][/0] cos([tex]2\pi t[/tex]