Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 03:06:16 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5924Tiêu đề: Thắc mắc về giao thoa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:06:16 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2011
Cho hai sóng kết hợp  s1,s2 đồng pha, như ta biết tập hợp tất cả những điểm có biên độ cực đại hay cực tiểu nằm trên 1 hypecbol thỏa mãn phương trình [tex]d_1-d_2=k\lambda[/tex] hay [tex]d_1-d_2=(k+1/2)\lambda[/tex]. Vậy mọi người cho trieubeo hỏi tập hợp những điểm có biên độ bất kỳ (|A1-A2|<a<A1+A2) có nằm trên đường hypecbol?, nếu có thì chứng minh làm sao đây?Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về giao thoa
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 03:29:23 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2011
Như đã biết: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda }\left(d_{2}-d_{1} \right)[/tex]

Các điểm có biên độ a' nào đó ứng với góc lệch pha là hai "họ" nghiệm của phương trình
[tex]a' = 2a|cos\frac{\Delta \varphi }{2}|[/tex]

Như vậy: [tex]d_{2} - d_{1} = const[/tex]

Chúng cũng nằm trên các họ hypebol nhận A, B  làm tiêu điềm