Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 01:21:49 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5920Tiêu đề: GIUP EM CÂU LY THUYẾT (dao dong co)
Gửi bởi: lmthong19 trong 01:21:49 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2011
Câu 10. Hai vật A và B lần lượt có khối lượng là 2m và m được nối với nhau và treo vào một lò xo thẳng đứng bằng các sợi dây mảnh, không dãn . g là gia tốc rơi tự. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của
A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là
A.  g/2 và g/2 .             B. g và  g/2.          C. g/2 và g                 D. g và g.   

 


Tiêu đề: Trả lời: GIUP EM CÂU LY THUYẾT (dao dong co)
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:32:12 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2011
Câu 10. Hai vật A và B lần lượt có khối lượng là 2m và m được nối với nhau và treo vào một lò xo thẳng đứng bằng các sợi dây mảnh, không dãn . g là gia tốc rơi tự. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của
A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là
A.  g/2 và g/2 .             B. g và  g/2.          C. g/2 và g                 D. g và g.   
~O) Lúc đầu:
[tex]F_{dh}= P_{1} + P_{2}\Leftrightarrow k\Delta l_{0} = 3mg[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta l_{0}= \frac{3mg}{k}[/tex]

 ~O) Sau khi cắt đứt dây, trên lò xo chỉ còn vật 2m: độ dãn lò xo lúc này: [tex] \Delta l_{1}= \frac{2mg}{k}[/tex]

Chọn chiều dương hướng xuống, lúc này vật có li độ:

[tex]x= \Delta l_{0} - \Delta l_{1}= \frac{mg}{k}[/tex]

Mặt khác, tần số góc: [tex]\omega ^{2} = \frac{k}{2m}[/tex]

Vậy gia tốc lúc này là: [tex]a= -\omega ^{2}.x = - \frac{k}{2m}. \frac{mg}{k}= - \frac{g}{2}[/tex]

Còn vật m vì rơi tự do nên có gia tốc là g.


Tiêu đề: Trả lời: GIUP EM CÂU LY THUYẾT (dao dong co)
Gửi bởi: Nguyễn T.H Yến trong 10:51:02 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Câu 10. Hai vật A và B lần lượt có khối lượng là 2m và m được nối với nhau và treo vào một lò xo thẳng đứng bằng các sợi dây mảnh, không dãn . g là gia tốc rơi tự. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của
A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là
A.  g/2 và g/2 .             B. g và  g/2.          C. g/2 và g                 D. g và g.   
Lúc đầu:
[tex]F_{dh}= P_{1} + P_{2}\Leftrightarrow k\Delta l_{0} = 3mg[/tex]

Sau khi cắt đứt dây, trên lò xo chỉ còn vật 2m: viết pt ĐL 2 Newton chọn chiều dương hướng xuống rồi chiếu ta có:
[tex]-F_{dh} + P_{1} = 2ma_{1}

\Leftrightarrow k\Delta l_{1} + 2mg = 2ma_{1}

\Leftrightarrow -3mg + 2mg = 2ma_{1}

\Rightarrow a_{1} = - \frac{g}{2}[/tex]

Còn vật m vì rơi tự do nên có gia tốc là g.thưa thầy cái chỗ Delta l_{1} + 2mg = 2ma_{1} phải là -Delta l_{1}  chứ ạ, với cả 3mg là kq lúc có hai vật thì sao thay vào để biến đổi đc ạ??????


Tiêu đề: Trả lời: GIUP EM CÂU LY THUYẾT (dao dong co)
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:12:00 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Cảm ơn bạn, ĐQ đã chỉnh sửa lại, bạn xem lại thử và cho ý kiến nghen.