Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LTV06061994 trong 05:02:24 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5916Tiêu đề: Một bài tổng hợp dao động khó, mong mọi người giúp!
Gửi bởi: LTV06061994 trong 05:02:24 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2011
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=A1cos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\Pi[/tex]/3) (cm) và x2=A2cos([tex]\omega[/tex]t - [tex]\Pi[/tex]/2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này là x=6cos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex]) (cm). Biên độ A1 thay đổi được. Thay đổi A1 để A2 có giá trị lớn nhất. Giá trị A2 max là:
   A.12cm           B.16cm            C.14cm             D.18cmTiêu đề: Trả lời: Một bài tổng hợp dao động khó, mong mọi người giúp!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:29:56 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2011
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=A1cos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\Pi[/tex]/3) (cm) và x2=A2cos([tex]\omega[/tex]t - [tex]\Pi[/tex]/2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này là x=6cos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex]) (cm). Biên độ A1 thay đổi được. Thay đổi A1 để A2 có giá trị lớn nhất. Giá trị A2 max là:
   A.12cm           B.16cm            C.14cm             D.18cm(http://i1104.photobucket.com/albums/h340/zitu1801/tonghop02.jpg)