Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 07:53:01 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5900Tiêu đề: giup em cau ly thuyet dao dong co. em cam on
Gửi bởi: lmthong19 trong 07:53:01 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011
Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cứ sau một khoảng thời gian T(chu kỳ) thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị  ban đầu.


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau ly thuyet dao dong co. em cam on
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:09:43 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011
Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cứ sau một khoảng thời gian T(chu kỳ) thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị  ban đầu.

Trước hết phải hiểu định nghĩa chu kỳ T: Là khoảng thời gian ngắn nhất mà vật trở lại trạng thái ban đầu.

Trạng thái đầu tức là có x và v (cả gia tốc a nữa) như ban đầu (kể cả dấu).

Cho nên câu A, B, C đúng (vì trở lại trạng thái đầu nên x, v, a có giá trị như cũ là đúng) còn D sai vì biên độ là đại lượng không đổi, đã không đổi thì làm gì có chuyện trở lại giá trị ban đầu.  ho:)