Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 04:25:54 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5899Tiêu đề: Khái niệm vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:25:54 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011
Theo trieubeo hiểu
tốc độ trung bình = Quãng đường / Thời gian
(một số sách có nói đến tốc độ trung bình trong 1/2 chu kỳ, 1 chu kỳ ==> Kết quả là không đổi cho dù vật bắt đầu chuyển động ở đâu)

Vận tốc trung bình = |xsau - xdau|/thời gian
(Một số tài liệu triệu béo đọc cũng nó nói đến vận tốc trung bình 1 chu kỳ là = 0  và 1/2 chu kỳ là 4A/T )
+ triệubeo thắc mắc vận tốc trung bình phụ thuộc vào vị trí li độ đầu và sau do vậy 1/2 chu kỳ giá trị vận tốc trung bình sẽ khác nhau và tùy thuộc vào vị trí ban đầu? hay nó cũng là giá trị không đổi như tốc độ trung bình.
+VD :  đây là 1 bài trong 40 đề thi của thầy "Bùi Gia Nội"
Vật dao động với vận tốc cực đại là 4picm/s. Khi đó vận tốc trung bình trong 1/2 chu kỳ là
A. 4picm/s                                 B. 4cm/s                             C. 8picm/s                               D. 8cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Khái niệm vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 05:32:01 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2011
Muốn biết được đúng sai thì ta phải dựa vào định nghĩa vận tốc TB và tốc độ TB
SGK Vật lý 10 NC định nghĩa như sau
vận tốc trung bình: (http://cC4.upanh.com/26.347.33559023.qrR0/tocdotb.png)
Tốc độ trung bình:(http://cC9.upanh.com/26.347.33559088.LNj0/tocdotb2.png)
Theo định nghĩa trên thì:
Tốc độ trung bình trong một T bằng tốc độ trung bình trong T/2 và bằng 4A/T
Vận tốc trung bình trong một T bằng 0, còn trong T/2 thì chưa xác định được( phụ thuộc vào x2 và x1)


Tiêu đề: Trả lời: Khái niệm vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
Gửi bởi: trantohieu trong 05:49:14 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2012
Theo công thức trên thì tốc độ trung bình trong 1T cũng không thể bằng 0 được chứ. Dù là trong 1T hay trong 1/2T thì cũng có tốc độ trung bình như nhau chứ.
Các bác giải bài ở trên xem chọn đáp án nào? Không biết đáp án D (8cm/s) có đúng không nhỉ?