Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lim95 trong 07:51:46 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5897Tiêu đề: Sóng âm
Gửi bởi: lim95 trong 07:51:46 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2011
Coi dao động của một sóng âm là dao động điều hòa. Dựa vào biểu thức của năng lượng dao động hảy tính:
a)Biên độ của áp suất không khí của ngưỡng nghe và ngưỡng đau đối với âm chuẩn có tần sô 10[tex]^{3 }[/tex]Hz
b)Độ biến thiên về biên độ áp suất giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau đối với âm chuẩn này
Cho: - Cho khối lượng riêng của không khí 1,29kg.m[tex]^{-3}[/tex]
- Cường độ âm ngưỡng nghe: 10[tex]^{-12}[/tex]W.m[tex]^{-2}[/tex]
- Cường độ âm ở ngưỡng đau: 1W.m[tex]^{-2}[/tex]
 Biên độ áp suất là gì? Công thức của nó là gì?

Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:52:25 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2011
Xin chào bạn! Mình chưa thấy dạng bài tập này bao giờ nhưng xin thử cách này bạn xem có được không nhé!
Dựa vào đơn vị thì cường độ âm có đơn vị là W/m2 hay là N.m/m2.s, đơn vị áp suất là N/m2. Vậy chỉ cần lấy cường độ âm chia cho tốc độ truyền âm sẽ được áp suất truyền âm. p = I/v. Trong đó tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s.