Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: lim95 trong 05:30:55 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5894Tiêu đề: giúp em!!
Gửi bởi: lim95 trong 05:30:55 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
1 động cơ nhỏ (có điện trở trong r=2[tex]\Omega[/tex] ) khi hoạt động bình thường cần một hiệu điện thế U=9V và có cường độ I=0,75A.
a) tính công suất và hiệu suất của động cơ? tính suất phản điện của đông cơ khi hoạt động bình thường?
b) khi động cơ bị kẹt không quay được. tính công suất của động cơ, nếu hiệu điện thế đặt vào vẫn là U= 9V. hãy rút ra kết luận thực tế?
 Giải giúp em câu b.Tiêu đề: Trả lời: giúp em!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:17:24 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
1 động cơ nhỏ (có điện trở trong r=2[tex]\Omega[/tex] ) khi hoạt động bình thường cần một hiệu điện thế U=9V và có cường độ I=0,75A.
a) tính công suất và hiệu suất của động cơ? tính suất phản điện của đông cơ khi hoạt động bình thường?
b) khi động cơ bị kẹt không quay được. tính công suất của động cơ, nếu hiệu điện thế đặt vào vẫn là U= 9V. hãy rút ra kết luận thực tế?
 Giải giúp em câu b.

a) CS tiêu thụ: [tex]P = UI = 6,75W[/tex]
    CS tiêu hao do tỏa nhiệt: [tex]P' = rI^{2} = 1,125W[/tex]
    CS có ích: [tex]P" = P - P' = 5,625W[/tex]
    Hiệu suất: [tex]H = \frac{P"}{P}= 83,3%[/tex]
    Mà: [tex]P" = EI \Rightarrow E = 7,5V[/tex]
b) Khi động cơ bị kẹt thì động cơ như một điện trở thuần (chỉ tỏa nhiệt).
   Cường độ dòng điện lúc này: [tex]I = \frac{U}{r} = 4,5 (A)[/tex]
   CS tiêu thụ: [tex]P = rI^{2} = 40,5 W[/tex]
   Kết luận: Khi bị kẹt ta thấy I lớn hơn, công suất tỏa nhiệt lớn hơn nên động cơ dễ bị hư hơn.