Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:14:05 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5887Tiêu đề: bài tập dao động tắt dần?
Gửi bởi: quocnh trong 09:14:05 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
một con lắc đơn có chiều dài 1m, khối lượng 0,1 kg. kéo vạt lệch khỏi phương thẳng đứng một góc bằng 0,1rad rồi buông nhẹ. do có ma sát nên sau 1/2 chu kỳ biên độ giảm 1cm. tính quãng đường mà con lắc đi được cho đến khi dừng lại.
xin thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần?
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:18:37 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
một con lắc đơn có chiều dài 1m, khối lượng 0,1 kg. kéo vạt lệch khỏi phương thẳng đứng một góc bằng 0,1rad rồi buông nhẹ. do có ma sát nên sau 1/2 chu kỳ biên độ giảm 1cm. tính quãng đường mà con lắc đi được cho đến khi dừng lại.
xin thầy cô giúp

t


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần?
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:41:25 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
một con lắc đơn có chiều dài 1m, khối lượng 0,1 kg. kéo vạt lệch khỏi phương thẳng đứng một góc bằng 0,1rad rồi buông nhẹ. do có ma sát nên sau 1/2 chu kỳ biên độ giảm 1cm. tính quãng đường mà con lắc đi được cho đến khi dừng lại.
xin thầy cô giúp

Bạn có thể tham khảo tại link sau:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0)

Bạn có thể tải file đính kèm của thầy Tào Tháo. Rồi suy luận cho trường hợp con lắc đơn.Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động tắt dần?
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:53:51 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
Xin lỗi quên mất, bạn có thể tham khảo thêm file của thầy Đạt nữa. Thầy Đạt trình bày rất chi tiết về phần này.