Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:38:44 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5884Tiêu đề: tốc độ dao động trong sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:38:44 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2011
Trên cùng 1 chiều truyền sóng xuất phát từ O, sóng truyền với vận tốc 20m/s, tần số sóng 5Hz, biên độ sóng không đổi là 5cm, xét 2 điểm P và Q cách nhau 6,25m. Khi P có vận tốc 25căn3.pi cm/s thì Q có vận tốc là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: tốc độ dao động trong sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:04:44 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
Trên cùng 1 chiều truyền sóng xuất phát từ O, sóng truyền với vận tốc 20m/s, tần số sóng 5Hz, biên độ sóng không đổi là 5cm, xét 2 điểm P và Q cách nhau 6,25m. Khi P có vận tốc 25căn3.pi cm/s thì Q có vận tốc là bao nhiêu

Giả sử PT sóng tại P: [tex]uP=5sin(10\pi.t)[/tex] ==> Phương trình sóng tại Q : [tex]uQ=5sin(10\pi.t-0,875\pi)[/tex]
Cách 1: (dùng công thức độc lập tìm up=2,5cm, biểu diễn vecto quay tìm uQ ==> vQ)
Cách 2: tìm PTVT :  vp=50\pi.cos(10\pi.t), vQ=50\picos(10\pit-0.875\pi)
vp=25can(3).\pi ==> 10.pi.t = pi/3, thế vào PT vQ ==> KQ