Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: fiend_VI trong 10:30:42 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5877Tiêu đề: lại là giao thoa sóng
Gửi bởi: fiend_VI trong 10:30:42 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2011
Cho 2 nguồn sóng uA=4.cos(10pi.t + pi/2) mm  và uB= 3.cos( 10pi. t+ pi/3)mm
......x.........N.......A...........O...........B...................
Gọi O là trung điểm AB, N là điểm thuộc tia Ax và dao động cùng pha với O
Cho AB=10 cm, tính AN min?


Tiêu đề: Trả lời: lại là giao thoa sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:30:51 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
Co hai quan điểm :
+ Tại N chỉ nhận được sóng do nguồn A truyền đến
+ Tại N vẫn nhận được hai sóng do hai nguồn truyền đến nên sóng tại N là sóng tổng hợp của hai nguồn.


Tiêu đề: Trả lời: lại là giao thoa sóng
Gửi bởi: fiend_VI trong 09:16:35 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2011
ở đây xét theo quan điểm 2 thầy ạ :) .