Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: fiend_VI trong 10:34:54 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5876Tiêu đề: điện xoay chiều-mong mọi người giúp
Gửi bởi: fiend_VI trong 10:34:54 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2011
Cho mạch điện có điện trở R, tụ điện điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r  mắc nối tiếp. Ban đầu cho tụ điện tích điện tới điện tích Qo. Sau đó đặt điện áp xoay chiều u=Uo. cos (wo.t) vào 2 đầu đoạn mạch.
Hỏi khi xảy ra cộng hưởng thì điện tích trên tụ là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-mong mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:25:22 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
Cho mạch điện có điện trở R, tụ điện điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r  mắc nối tiếp. Ban đầu cho tụ điện tích điện tới điện tích Qo. Sau đó đặt điện áp xoay chiều u=Uo. cos (wo.t) vào 2 đầu đoạn mạch.
Hỏi khi xảy ra cộng hưởng thì điện tích trên tụ là bao nhiêu?
Điện tích cực đại trên tụ khi xảy ra cộng hưởng :
[tex]Q'_{0}=\frac{U_{0}}{R+r}\sqrt{CL}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-mong mọi người giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:11:44 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
Cho mạch điện có điện trở R, tụ điện điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r  mắc nối tiếp. Ban đầu cho tụ điện tích điện tới điện tích Qo. Sau đó đặt điện áp xoay chiều u=Uo. cos (wo.t) vào 2 đầu đoạn mạch.
Hỏi khi xảy ra cộng hưởng thì điện tích trên tụ là bao nhiêu?
Điện tích cực đại trên tụ khi xảy ra cộng hưởng :
[tex]Q'_{0}=\frac{U_{0}}{R+r}\sqrt{CL}[/tex]

Thầy Dương, thầy có thể giải chi tiết cho em học hỏi được không?
Em cám ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-mong mọi người giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:38:04 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
khi có cộng hưởng: ZL=Zc ->Io=Uo/(R+r) ->Uoc =Io.Zc =[Uo/(R+r)].Zc = [Uo/(R+r)].1/omega.C
mà khi cộng hưởng thì: omega=1/căn(LC)
->Uoc =[Uo/(R+r)].căn(LC).C
Điện tích cực đại trên tụ khí đó:
Q'o=C.Uoc=[Uo/(R+r)].căn(LC) =[tex]Q'_{0}=\frac{U_{0}}{R+r}\sqrt{CL}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-mong mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:18:08 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
khi có cộng hưởng: ZL=Zc ->Io=Uo/(R+r) ->Uoc =Io.Zc =[Uo/(R+r)].Zc = [Uo/(R+r)].1/omega.C
mà khi cộng hưởng thì: omega=1/căn(LC)
->Uoc =[Uo/(R+r)].căn(LC).C
Điện tích cực đại trên tụ khí đó:
Q'o=C.Uoc=[Uo/(R+r)].căn(LC) =[tex]Q'_{0}=\frac{U_{0}}{R+r}\sqrt{CL}[/tex]

như vậy Q0' không phụ thuộc vào Q0?


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-mong mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:32:40 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2011
Điện tích Q0 ban đầu không ảnh hưởng gì đến dòng điện lúc ổn định nên đó là một giả thiết gây rối !