Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 12:18:09 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5871Tiêu đề: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 12:18:09 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2011
Mấy thầy giúp em câu này


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:57:32 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2011
Mấy thầy giúp em câu này

Tìm T.
NX beta = 1/2 alpha ==> T= t(alpha0 --> - alpha0/2) x 2


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 03:15:01 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2011

[/quote]
Tìm T.
NX beta = 1/2 alpha ==> T= t(alpha0 --> - alpha0/2) x 2

[/quote]

Là sao thầy nhỉ, thầy ghi ngắn quá nên em chưa hiểu lắm ạ. Thày giải thích lại giùm em kái ạ, thanks thầy nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:27:27 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2011

Tìm T.
NX beta = 1/2 alpha ==> T= t(alpha0 --> - alpha0/2) x 2

[/quote]

Là sao thầy nhỉ, thầy ghi ngắn quá nên em chưa hiểu lắm ạ. Thày giải thích lại giùm em kái ạ, thanks thầy nhiều!
[/quote]
Vì giả thiết cho năng lượng không mất mát khi va chạm ==> con lắc trên cũng giống như con lắc dao động khi không có va chạm, nhưng thời gian thực hiện 1 dao động của con lắc này chỉ tính từ alpha0 ----> VTCB ----> vị trí Beta=-alpha0/2 ----> VTCB --> alpha0. Do vậy bạn chỉ cần tìm thời gian đi từ alpha0(biên) đến -alpha0/2 rồi x 2 sẽ ra.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:00:48 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2011
Thank thầy nhiều ạ ! :D


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:56:55 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2011
Có ai biết PT ĐLH của con lắc này? Xin chỉ giúp
(http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=5871.0;attach=13101;image)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn !!!
Gửi bởi: the tree trong 08:11:27 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2011
bạn dò lại đề xem có thiếu phần "g" không, nếu thiếu bạn co thể sử dụng công thức sau :T=mg(3cosalpha-2cosalpha[0]