Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 05:20:22 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5849Tiêu đề: Bài tập xác định số lần qua vị trí bất kì!!!
Gửi bởi: quocnh trong 05:20:22 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011
Một vật dao động pt x = 2cos(5pi*t + pi/6) +1 (cm).trong giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động vật qua vị trí có có x= 2cm theo chiều dương.
A.2 lần           B.3 lần         C.4 lần      D. 5 lần


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập xác định số lần qua vị trí bất kì!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:43:55 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011
Một vật dao động pt x = 2cos(5pi*t + pi/6) +1 (cm).trong giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động vật qua vị trí có có x= 2cm theo chiều dương.
A.2 lần           B.3 lần         C.4 lần      D. 5 lần
Có nhiều cách để giải lắm, trieubeo hay làm bằng cách này:
- Tìm T=0,4s.
- Phân tích t=1s đầu thành T : t/T=2,5 ==> t= 2T+T/2.
- căn cứ trên t  ta thấy : vật đi 1/2 chu kỳ đầu + 2 chu kỳ kế tiếp
(1/2 chu kỳ đầu vật không qua vị trí x=2 ) Bạn vẽ hình quỹ đạo là thấy liền (ì nó bắt đầu đi ở can(3) mà theo chiều âm)
(2 chu kỳ kế tiếp vật đi qua x=2 2 lần ==> DA (A))

Lưu ý 1 chu kỳ vật qua 1 vị trí 2 lần (1 lần theo chiều dương và 1 lần theo chiều âm " trừ 2 vị trí biên  chì có 1 lần thôi nhé"