Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 05:09:44 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5848Tiêu đề: Một bài xác định thời điểm!!!
Gửi bởi: quocnh trong 05:09:44 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài xác định thời điểm!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:54:57 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)
Cũng có nhiều cách giải :
+ Bạn có thể vẽ hình quỹ đạo, căn cứ trến các giá trị thời gian và vị trí đặc biệt là có thể đoán nghiệm(thường dùng)
+ Dùng Vecto quay tìm góc quét ==> thời gian (thường được sử dụng)
+ Giải phương trình
2=4cos(pi.t + pi/2), v>0 ==> pi.t+pi/2=pi/3-k2pi  ==>  t= -5/6 + 2m (Ứng 1 giá trị k hay m ta sẽ được 1 giá trị t, thế k=1 ta được nghiệm t gần nhất)
( nếu thêm chữ " thời điểm ngắn nhất hay gần nhất " thì là 7T/12=7/6(s)).


Tiêu đề: Trả lời: Một bài xác định thời điểm!!!
Gửi bởi: quocnh trong 08:46:27 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)

Mình xin lỗi nhầm đề xíu, bạn có thể xem lại
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương lần thứ 2 là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài xác định thời điểm!!!
Gửi bởi: nguyen van dat trong 11:14:48 AM Ngày 30 Tháng Bảy, 2011
lúc t = 0, vật qua vtcb ngược chiều dương.
Kể từ đó vật cần khoảng thời gian T/4 +T/4 + T/12 để đi đến li độ x = 2 theo chiều dương lần 1.
Sau đó cần thêm khoảng thời gian T để đi đến li độ x = 2cm theo chiều dương lần 2.
Vậy thời điểm cần tìm là: t = T/4 +T/4 +T/12+T = 19T/12
Với T = 2s thì đáp án là 19/6 s.
Vậy đáp án của bạn đúng rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài xác định thời điểm!!!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 07:20:27 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2011
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)

Mình xin lỗi nhầm đề xíu, bạn có thể xem lại
một vật dao động điều hòa x=4cos(pi*t + pi/2). thời diểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương lần thứ 2 là:
A. 11/3s          B. 5/6s         C.7/6s        D.11/6 s
Mình giải không có đáp án
Dáp án của mình( 19/6s)

Chỗ này cần bàn thêm, phải nói rõ trong đề là  là lần thứ 2 kể từ lúc t = 0. Chứ nói lần thứ hai một cách chung chung là chưa hiểu rõ về cách chôn hqc trong một bài toán vl