Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:28:14 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5843Tiêu đề: Một bài tính thời gian trong CLLX
Gửi bởi: quocnh trong 09:28:14 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2011
Một CLLX treo thẳng đứng, T=0,4s, biên độ = 8cm, chiều dương hướng xuống, tại t=0 khi vật qua VTCB theo chiều dương. thời gian ngắn nhất từ t=0 đến khi lực đàn hồi của lo xo có độ lớn cực tiểu.
A. 4/15s     B. 7/30s    C. 3/10 s       D. 1/30 s


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tính thời gian trong CLLX
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:44:18 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2011
Bài này cho g bằng mấy vậy bạn( mình lấy g=10m/s^2 và pi^2=10) để giải

xét con lắc ở VTCB ta có: mg=k/dentaL =>dentaL=mg/k=T^2.g/4pi^2 =0,04m=4cm
ta thấy: dentaL <A -> độ lớn lực đàn hồi cực tiểu khi vật đi qua vị trí có li độ x=-4cm
Bài toán trên trở thành tính thời gian vật đi từ: 0 ---8---->0----->-4
thời gian là: t=T/4 + T/4 + T/12 =7T/12 =7/30(s)