Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phutho182002 trong 02:30:35 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5842Tiêu đề: giúp mình bài sóng dừng
Gửi bởi: phutho182002 trong 02:30:35 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2011
một sợi dây ab đàn hồi dài 102cm, đầu a cố định, đầu b dao động tự do. Trên dây có 8 bó sóng nguyên. Hỏi tại điểm m cách a một khoảng am=72 có bụng hay nút sóng, thứ mấy(tính từ A)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài sóng dừng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:37:15 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2011
một sợi dây ab đàn hồi dài 102cm, đầu a cố định, đầu b dao động tự do. Trên dây có 8 bó sóng nguyên. Hỏi tại điểm m cách a một khoảng am=72 có bụng hay nút sóng, thứ mấy(tính từ A)
khi có sóng dừng trên dây thì đầu A là nút, đầu B là bụng. Vì có 8 bó sóng nguyên, nên chiều dài dây là
l=8.lamda/2 +lamd/4 <->102=4.lamda + lamda/4 ->lamda = 24cm
vậy lamda/2 = 12
Điểm M cách A là 72cm, nghĩa là nằm ở nút thứ 7 kể cả nút ở A


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:21:20 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2011
một sợi dây ab đàn hồi dài 102cm, đầu a cố định, đầu b dao động tự do. Trên dây có 8 bó sóng nguyên. Hỏi tại điểm m cách a một khoảng am=72 có bụng hay nút sóng, thứ mấy(tính từ A)
khi có sóng dừng trên dây thì đầu A là nút, đầu B là bụng. Vì có 8 bó sóng nguyên, nên chiều dài dây là
l=8.lamda/2 +lamd/4 <->102=4.lamda + lamda/4 ->lamda = 24cm
vậy lamda/2 = 12
Điểm M cách A là 72cm, nghĩa là nằm ở nút thứ 7 kể cả nút ở A
MA=72 ==> MA/(lambda/2)=6 ==> nút thứ 7 kể cả A