Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuotchu1011 trong 03:17:40 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5839Tiêu đề: mọi người giúp em làm bài này nhé
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 03:17:40 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2011
bài 1
con lắc lò xo có m=100g K=100N/m giao động theo phương thẳng đứng A=2cm . Tính khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì.
bài 2
con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,1(s) Tính biên độ dao động.


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em làm bài này nhé
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 05:40:10 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2011
Bài 1.
1. Tính [tex]\Delta l=\frac{m.g}{k}=1cm[/tex]
2. Vật dao động với biên độ là A=2cm
         -2cm..............................0................1cm................2cm
          -A................................0.................A/2.................A
( Tức là hiểu chọn trục tọa độ có chiều dương hướng lên, gốc o tại vị trí cân bằng)

Thời gian lò xo nén trong một chu kỳ
t=2.t(A/2 đến A)=2(T/4-T/12)=2.T/6.=T/3

t=2.[tex]\frac{1}{6}.2.\Pi .\sqrt{\frac{m}{k}}=2.0,033s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em làm bài này nhé
Gửi bởi: havang1895 trong 05:46:08 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2011
bài 1: delta.l = 1cm --> thời gian nén là T/3 = 0,2/3 (s)
bài 2: T = 0,4s --> t = T/4 --> góc là 90độ --> x = A.căn2/2 = 4cm --> A = 4.căn2


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em làm bài này nhé
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:11:05 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2011
bài 2
con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,1(s) Tính
biên độ dao động.
[tex]\omega ^{2}=\frac{g}{\Delta l}= \frac{10}{0,04}= 250\Rightarrow \omega =5\pi (rad/s)[/tex]

[tex]\alpha = \Delta t . \omega = 0,1 . 5\pi =\frac{\pi }{2}[/tex]

Trong nửa chu kỳ khi lò xo bị nén thì góc mà vật quét được là:

[tex]\beta =\frac{\alpha }{2}=\frac{\pi }{4} \Rightarrow cos\beta =\frac{\Delta l}{A}

\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{4}{A} \Rightarrow A = 4\sqrt{2} (cm)[/tex]