Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:44:36 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5832Tiêu đề: Bài toán con lắc lò xo đốt dây treo.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:44:36 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
 [-O<

Hai vật nhỏ khối lượng m1 và m2 được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo lơ lửng bằng một sợi dây.
Bỏ qua khối lượng của lò xo, dây và sức cản không khí. Kích thích cho vật m2 dao động với biên độ là A.
1. Xác định A để m1 luôn đứng yên.
2. Xác định A để sau khi đốt dây khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo đốt dây treo.
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:32:14 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2011
[-O<

Hai vật nhỏ khối lượng m1 và m2 được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo lơ lửng bằng một sợi dây.
Bỏ qua khối lượng của lò xo, dây và sức cản không khí. Kích thích cho vật m2 dao động với biên độ là A.
1. Xác định A để m1 luôn đứng yên.
2. Xác định A để sau khi đốt dây khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
Lâm Nguyễn xem thử bài giải tắt đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo đốt dây treo.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:55:47 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2011
[-O<

Hai vật nhỏ khối lượng m1 và m2 được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo lơ lửng bằng một sợi dây.
Bỏ qua khối lượng của lò xo, dây và sức cản không khí. Kích thích cho vật m2 dao động với biên độ là A.
1. Xác định A để m1 luôn đứng yên.
2. Xác định A để sau khi đốt dây khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
1/ Trieubeo thu lập luận mấy thầy xem giúp có hợp lý?
-Tìm DeltaL0=m2g/k
- Nếu lò xo luôn giãn ==> fdh tác dụng m1 hướng xuống ==> T=m1g+Fdh>0==> vật 1 luôn đứng yên
- Nếu lò xo có nén  ==> fdh tác dụng m1 hướng lên ==> Để vật 1 đứng yên T+fdhmax<=P ==> fdh<=P ==> k(A-DeltaL0)<=m1g ==> A
2/ m1 và m2 có khoảng cách không đổi thì (v2=0) tại vị trí lò xo không biến dạng ==> A=DeltaL0