Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: talucgiahoang trong 01:37:40 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5831Tiêu đề: cần giúp về bài nhiệt thi hs giỏi :d
Gửi bởi: talucgiahoang trong 01:37:40 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
đưa một quả cầu bằng nước đá ở nhiệt độ t0 = 0 độ C vào sâu và giữ đứng yên trong lòng một hồ nước rộng có nhiệt độ đồng đều t1 = 20 độ C. Do sự trao đổi nhiệt, quả cầu bị tan dần. giả thiết rằng sự trao đổi nhiệt giữa hồ nước và quả cầu nước đá chỉ là do sự dẫn nhiệt. Biết hệ số dẫn nhiệt của nước là k = 0,6 J/smK ; nhiệt nóng chảy của nước đá là L= 334.10^3 J/kg ; khối lượng riêng của nước đá là D = 920 kg/m^3 ; nhiệt lượng truyền qua diện tích S vuông góc với phương truyền nhiệt trong thời gian dt là
  dQ = -kS dT/dx dt với dT/dx là độ biến thiên nhiệt độ trên một đơn vị chiều dài theo phương truyền nhiệt.
từ thời điểm quả cầu nước đá có bán kính R0 = 1,5 cm  hãy tìm:
a. thời gian để quả cầu tan hết
b. thời gian để bán kính quả cầu còn lại một nửa


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp về bài nhiệt thi hs giỏi :d
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:43:32 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
đưa một quả cầu bằng nước đá ở nhiệt độ t0 = 0 độ C vào sâu và giữ đứng yên trong lòng một hồ nước rộng có nhiệt độ đồng đều t1 = 20 độ C. Do sự trao đổi nhiệt, quả cầu bị tan dần. giả thiết rằng sự trao đổi nhiệt giữa hồ nước và quả cầu nước đá chỉ là do sự dẫn nhiệt. Biết hệ số dẫn nhiệt của nước là k = 0,6 J/smK ; nhiệt nóng chảy của nước đá là L= 334.10^3 J/kg ; khối lượng riêng của nước đá là D = 920 kg/m^3 ; nhiệt lượng truyền qua diện tích S vuông góc với phương truyền nhiệt trong thời gian dt là
  dQ = -kS dT/dx dt với dT/dx là độ biến thiên nhiệt độ trên một đơn vị chiều dài theo phương truyền nhiệt.
từ thời điểm quả cầu nước đá có bán kính R0 = 1,5 cm  hãy tìm:
a. thời gian để quả cầu tan hết
b. thời gian để bán kính quả cầu còn lại một nửa
Bài này trích trong đề thi HSG toàn quốc vòng 1 năm 2010. Đã có đáp án trong Thuvienvatly! Hỏi thầy Triệu Phú chắc là được hướng dẫn để truy tìm


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp về bài nhiệt thi hs giỏi :d
Gửi bởi: talucgiahoang trong 08:36:24 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2011
cám ơn thầy nhiều lắm, em tìm ra rồi  :D