Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuotchu1011 trong 05:10:21 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5828Tiêu đề: Một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 05:10:21 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo có khối lượng m và lò xo có độ cứng K, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu lần?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoacomay trong 09:09:20 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
tớ nghĩ thế này:
Do con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng nhưng có phụ thuộc vào độ cứng cho nên dù giảm khối lượng đi 8 lần cũng không ảnh hưởng đến tần số, nhưng do độ cứng tăng lên hai lần dẫn đến tần số tăng [tex]\sqrt{2}[/tex] .
 ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 10:12:42 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo có khối lượng m và lò xo có độ cứng K, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu lần?
      ta có :[tex]\omega =\sqrt[2]{\frac{k}{m}}[/tex] từ công thức này ta có thể suy ra được [tex]\omega[/tex] sau sẽ tăng hay giảm so với cái trước bằng cách lập tỉ lệ[tex]\frac{\omega truoc}{\omega sau}[/tex]


 


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:02:18 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo có khối lượng m và lò xo có độ cứng K, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu lần?
Tần số ban đầu: [tex]f_{0}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]

Tần số lúc sau: [tex]f =\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{2k}{\frac{m}{8}}}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{16.\frac{k}{m}}=4f_{0}[/tex]
Đây là dạng toán cơ bản. Bạn cần thuộc công thức để biến đổi và rèn luyện nhiều hơn.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:18:52 AM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
tớ nghĩ thế này:
Do con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng nhưng có phụ thuộc vào độ cứng cho nên dù giảm khối lượng đi 8 lần cũng không ảnh hưởng đến tần số, nhưng do độ cứng tăng lên hai lần dẫn đến tần số tăng [tex]\sqrt{2}[/tex] .
 ^-^


- Chu kỳ tỷ lệ thuận với [tex]\sqrt{m}[/tex] và tỷ lệ nghịch [tex]\sqrt{k}[/tex]
- Tần số tỷ lệ thuận với [tex]\sqrt{k}[/tex] và tỷ lệ nghịch [tex]\sqrt{m}[/tex].
Nếu tăng độ cứng 2 lần thì f tăng [tex]\sqrt{2}[/tex] lần, sau đó giảm m 8 lần thì f lại tiếp tục tăng [tex]\sqrt{8}[/tex] ==> tất cả f tăng [tex]\sqrt{16}[/tex] lần tức 4 lần


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 01:15:49 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
cảm ơn mấy bác em hiểu rồi