Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuotchu1011 trong 08:24:45 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5819Tiêu đề: cho em hỏi mấy câu vật lí 12
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 08:24:45 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2011
Bài 1
 một vật dao động diều hòa trong 31,4s thực hiện được 100 giao động và đi được quãng đường 40cm trong 1 chu kì. Vận tốc khi vật qua vị trí có li độ x=8cm theo chiều dương là?


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi mấy câu vật lí 12
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 08:31:07 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2011
Trích dẫn
dựa vào quãng đường ta tính được A=s/4 , rồi tiếp tục tìm đươc [tex]\omega[/tex] sau đó dựa vào pt                                                                                                                                           x=Acos[tex]\varphi =8(cm)[/tex] để tìm ra [tex]\varphi[/tex] .Tiếp tục sử dụng ct
                 v=-A[tex]\omega sin\varphi[/tex] để tìm được v
 Bạn nhớ cảm ơn mình nha he he :D :D :D :D :D :D :D :D

Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi mấy câu vật lí 12
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:07:35 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2011
Bài 1
 một vật dao động diều hòa trong 31,4s thực hiện được 100 giao động và đi được quãng đường 40cm trong 1 chu kì. Vận tốc khi vật qua vị trí có li độ x=8cm theo chiều dương là?

Tim A, w và 1 công thức thôi
[tex]v^{2}=\omega ^{2}.(A^{2}-x^{2})[/tex]
^-^


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi mấy câu vật lí 12
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:21:43 PM Ngày 22 Tháng Bảy, 2011
1. t= T thì S=4.A suy ra A=10 cm.
2. T=[tex]\frac{\Delta t}{n}=\frac{31,4}{100}=\frac{\Pi }{10}[/tex]
3. Vận tốc tại vị trí x= 8 cm đi theo chiều dương v>0
 [tex]v=\omega .\sqrt{A^{2}-x^{2}}=\frac{2.\Pi }{T}.\sqrt{A^{2}-x^{2}}=120cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi mấy câu vật lí 12
Gửi bởi: chuotchu1011 trong 04:56:21 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2011
giờ nhìn lại thấy nó dễ ghê ::), dù sao vẫn cảm ơn các anh chị nhé :x