Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tomboy.babylucky trong 05:33:25 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5814Tiêu đề: help me bai toan dao dong
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 05:33:25 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2011
hay neu cac buoc trung gian de tim duoc thoi gian dao dong cua con lac trong dao dong tat dan. Cong thuc la [tex]\Delta t=\frac{kAT}{\4\mu mg}[/tex] .


Tiêu đề: Trả lời: help me bai toan dao dong
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:55:59 PM Ngày 21 Tháng Bảy, 2011
hay neu cac buoc trung gian de tim duoc thoi gian dao dong cua con lac trong dao dong tat dan. Cong thuc la [tex]\Delta t=\frac{kAT}{\4\mu mg}[/tex] .

Bạn xem file này.