Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:31:10 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5808Tiêu đề: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 10:31:10 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2011
Nhờ các thầy cô giúp Lâm Nguyễn bài 1. Cảm ơn các thầy cô thật nhiều.
( Vì khung soạn thảo công thức toán học Lâm Nguyễn vào đánh mà thấy lỗi do đó gửi file bài toán kèm theo mong thầy cô giúp Lâm Nguyễn.)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:23:09 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2011
Nhờ các thầy cô giúp Lâm Nguyễn bài 1. Cảm ơn các thầy cô thật nhiều.
( Vì khung soạn thảo công thức toán học Lâm Nguyễn vào đánh mà thấy lỗi do đó gửi file bài toán kèm theo mong thầy cô giúp Lâm Nguyễn.)
Xét f cơ
f1=k1.fo
f2=k2.fo
==> f2:f1=k2:k1=6:5
==> k1 là bội 5, k2 là bội của 6
==> Vậy bài này f1 có thể có các giá trị sau f1= 5. v /2.L ; 10. v /2.L ; 15. v /2.L ; .....
==> f dien = 2 f co


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:47:32 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2011
bai 1


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:02:18 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2011
bai 1


ý 1 zitu nghĩ đơn giản nam châm dùng điện xoay chiều tần số f thì dòng điện qua nâm châm là f
2. Trng 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần do đó nam châm hút nhả dây thép 2 lần nên tần số dao động của dây thép bằng 2 lần tần số dòng điện( f '= 2f )
f điện= f1 => f cơ= 2f1
    fdien= 1,2f1=> fco= 2,4 f1
[tex]L=\frac{n.v}{2f1}; L=\frac{(n+1).v}{4,8f1}[/tex]
Lập tỉ số => n=5 => lamda = 96 cm => k.c=32cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:30:52 AM Ngày 21 Tháng Bảy, 2011
Nhờ các thầy cô giúp Lâm Nguyễn bài 1. Cảm ơn các thầy cô thật nhiều.
( Vì khung soạn thảo công thức toán học Lâm Nguyễn vào đánh mà thấy lỗi do đó gửi file bài toán kèm theo mong thầy cô giúp Lâm Nguyễn.)
Xét f cơ
f1=k1.fo
f2=k2.fo
==> f2:f1=k2:k1=6:5
==> k1 là bội 5, k2 là bội của 6
==> Vậy bài này f1 có thể có các giá trị sau f1= 5. v /2.L ; 10. v /2.L ; 15. v /2.L ; .....
==> f dien = 2 f co
Trieubeo nhầm đúng vậy fco = 2 fdien


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:08:36 AM Ngày 21 Tháng Bảy, 2011
bai 1


Biên độ bằng 1/2 biên độ bụng ==> |sin(2pid/lambda)|=1/2
+ xét chúng có cùng pha(sin(2pid/lambda)=1/2) ==>d1=(1/12)lambda và d2=(5/12)lambda
(chúng ta cũng có thể giải PT sin(2pid/lambda)=-1/2
Khoảng cách 2 điểm là Delta d=|d2-d1|=(1/3)lambda
+ Nếu mở rộng xét 2 điểm ngược pha
- Giãi PT sin(2pid/lambda)=1/2 ==> d1=(1/12)lambda và d2=(5/12)lambda
- Giải PT sin(2pid/lambda)=-1/2 ==> d3=(7/12)lambda và d4=(11/12)lambda
==> Khỏag cách ngắn nhất 2 phần tử có biên độ = 1/2 biên độ bụng (mà ngược pha) Delta d=|d3-d2|=(1/6)lambda


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng.
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:40:21 PM Ngày 01 Tháng Tám, 2011
Nhiều việc quá nên hôm nay mới mở hộp thư ra đọc !
Trả lời hơi chậm cho Lâm Nguyễn bằng file đính kèm. ( trưa nay up sai bài nên đã xóa )