Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 11:34:03 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5801Tiêu đề: Một câu Dao động cơ chưa hiểu hiện tượng, xin chỉ giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:03 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc lò xo, vật m dao động cưỡng bức khi tần số ngoại lực là f=f1 và vật dao động ổn định thì biên độ đo được A1, khi tần số ngoại lực f=f2(f1<f2<2f1) thì khi ổn định biên độ đo được A2=A1. Độ cứng lo xo có thể có giá trị nào
A. [tex]4\pi^2.m(f_2^2-f_1^2)[/tex]
B. [tex] 4\pi^2.m(f_2^2+f_1^2)[/tex]
C. [tex]\frac{m.\pi^2}{4}(f_1+3f_2)^2[/tex]
D.[tex]\frac{m.\pi^2}{3}(2f_1-f_2)^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một câu Dao động cơ chưa hiểu hiện tượng, xin chỉ giúp
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:34:12 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2011
Vấn đề nêu lên rất hay. Câu trả lời có lẽ phải nhờ các nhà thực nghiệm.
Tôi xin đưa một ý tưởng thế này xin trao đổi cùng diễn đàn: giống như bài toán cộng hưởng điện.
Cụ thể: trong mạch RLC nối tiếp, f thay đổi, khi f = f0 = 2pi.căn(LC) thì có cộng hưởng, Imax = U/R; với I < Imax, có 2 giá trị f1 và f2 cho cùng giá trị I. Biểu thức liên hệ là (f0)^2 = f1.f2
Sự tương tự dao động điện và dao động cơ sẽ cho ta: 4.pi^2.m/k = 1/(f1.f2).
Vậy: k = 4.pi^2.m.f1.f2


Tiêu đề: Trả lời: Một câu Dao động cơ chưa hiểu hiện tượng, xin chỉ giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:13:17 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2011
Ngulau211 có ý thế này?
-nếu xếp theo chương học của lớp 12 thì dao động cơ học trước dao động điện, nên học sinh chưa thể hiểu cách làm của giaovienvatly.
-Đáp án của giaovienvatly không trùng ĐA đề cho( phải biến đổi về mặt toán học nữa chứ)
Vậy: Bài này giải thế nào? ĐA gì?


Tiêu đề: Trả lời: Một câu Dao động cơ chưa hiểu hiện tượng, xin chỉ giúp
Gửi bởi: nguyen van dat trong 09:37:57 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2011
hình như đây là câu trong đề thi thử của trường Ân Thi - Hưng Yên.
Mình làm theo phương pháp mò như sau: