Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nevees94 trong 10:10:15 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5800Tiêu đề: Giúp mình BT về dao động cơ !!
Gửi bởi: nevees94 trong 10:10:15 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011
1) Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Đầu trên cố định, đầu dưới có 1 vật 120g. Độ cứng k=40N/m. Từ VTCB kéo vật thẳng đứng, xuống dưới tới khi lò xo dài 26.5cm rồi buông nhẹ, g=10m/s. Động năng của vật lúc lò xo dài 25 cm là?
2)  2 lò xo giống hệt nhau, chiều dài lo=20cm, độ cứng k=200N/m ghép nối tiếp rồi treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật m=200g rồi kích thích cho vật dao động với biên độ A=2cm. cho g=10m/s2. Chiều dài lmax và lmin=?
 Giúp mình vs mình xin thk nhiu` ^^...


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình BT về dao động cơ !!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:49:03 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2011
1) Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Đầu trên cố định, đầu dưới có 1 vật 120g. Độ cứng k=40N/m. Từ VTCB kéo vật thẳng đứng, xuống dưới tới khi lò xo dài 26.5cm rồi buông nhẹ, g=10m/s. Động năng của vật lúc lò xo dài 25 cm là?
[tex]\Delta L_0=\frac{mg}{k}=3cm \Rightarrow A=3,5cm[/tex]
Lúc lò xo dài 25cm ==> x = 2cm ==> [tex]W_d=0,5k(A^2-x^2)[/tex]
Trích dẫn
2)  2 lò xo giống hệt nhau, chiều dài lo=20cm, độ cứng k=200N/m ghép nối tiếp rồi treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật m=200g rồi kích thích cho vật dao động với biên độ A=2cm. cho g=10m/s2. Chiều dài lmax và lmin=?
Ghép nối tiếp:
[tex]\frac{1}{k_{nt}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=\frac{2}{k} \Rightarrow k_{nt}=\frac{k}{2} [/tex]
[tex]\Delta L_0 = \frac{mg}{k_{nt}}=2cm[/tex]
[tex]l_{max}=lo+\Delta L_0 + A = 40+2+2=44cm[/tex]
[tex]l_{min}=lo+\Delta L_0 - A=40+2-2=40cm[/tex]