Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangha1234 trong 09:36:36 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5798Tiêu đề: đề thi vật lý 2011
Gửi bởi: dangha1234 trong 09:36:36 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2011
Đề thi vật lý đại học khối A năm 2011, theo tôi, câu 27 mã đề 817 chưa đủ điều kiện để giải. Theo đề ra, phải tính được biên độ dao động của điểm C rồi mới giải tìm được tốc độ truyền sóng. Muốn vậy, phải có thêm điều kiện là hai sóng kết hợp hình sin cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau để tạo sóng dừng trên dây. Có điều kiện đó mới tính được biên độ của điểm C bằng 2acos45. Trong thực tế, hai sóng kết hợp không nhất thiết phải là sóng hình sin vẫn tạo ra được sóng dừng. Như vậy, không có công thức tính biên độ của điểm C, nên không giải được.
người gửi: dangha1234


Tiêu đề: Trả lời: đề thi vật lý 2011
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:27:57 PM Ngày 14 Tháng Bảy, 2011
Đề thi vật lý đại học khối A năm 2011, theo tôi, câu 27 mã đề 817 chưa đủ điều kiện để giải. Theo đề ra, phải tính được biên độ dao động của điểm C rồi mới giải tìm được tốc độ truyền sóng. Muốn vậy, phải có thêm điều kiện là hai sóng kết hợp hình sin cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau để tạo sóng dừng trên dây. Có điều kiện đó mới tính được biên độ của điểm C bằng 2acos45. Trong thực tế, hai sóng kết hợp không nhất thiết phải là sóng hình sin vẫn tạo ra được sóng dừng. Như vậy, không có công thức tính biên độ của điểm C, nên không giải được.
người gửi: dangha1234
HS học sóng dừng trên dây có 1 kiểu à, đây là đề cho HS làm, HS chỉ việc hiểu như SGK là đủ
- Công thức tính biên độ phần tử trên dây.
- Khoảng cách giữa các điểm nút và bụng,...
- Sóng tới và sóng phản xạ cùng biên độ ngược pha (cùng pha thì GV dạy phải nói thêm)