Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 03:17:50 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5788Tiêu đề: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:17:50 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
Thông thường trong các phương trình dao động điều hòa pha ban đầu thường được lấy trong khoảng [tex][0,\pi][/tex] hay [tex][-\pi,0][/tex]. nhưng trên thực tế pha ban đầu nằm trong khoảng [tex][0,2\pi][/tex]. Do vậy cho tôi hỏi
1/ cách viết pha ban đầu theo kiều thứ 2 có được không.
2/ Nếu tôi có 1 phương trình [tex]x_1=Acos(\omega.t + 3\frac{\pi}{2})[/tex] tôi có thể biến đổi về pt [tex]x_1=Acos(\omega.t - \frac{\pi}{2})?[/tex]
==> Tôi có quyền KL : pha ban đầu là [tex]\frac{3\pi}{2}[/tex] hay [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex]
3/ Nếu có thêm 1 phương trình thứ 2 có PT :[tex]x_2=Acos(\omega.t + \frac{\pi}{2})[/tex]. Nếu hiểu theo pha ban đầu của x1 là [tex]\frac{3\pi}{2}[/tex] thì x1 nhanh pha hơn x2, nhưng nếu hiểu theo [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex] thì lõ ràng x1 chậm pha hơn x2.
Xin các bạn cho biết mình phải hiều về pha như thế nào cho đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: trinhsangs1 trong 04:33:36 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
bạn à. bạn chọn pha ban đầu thế nào ,thì khi quay ngược chiều kim đồng hồ thì luôn có x1 luôn nhanh pha hơn x2.bạn hiểu chứ !


Tiêu đề: Trả lời: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:31:52 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
bạn à. bạn chọn pha ban đầu thế nào ,thì khi quay ngược chiều kim đồng hồ thì luôn có x1 luôn nhanh pha hơn x2.bạn hiểu chứ !
bạn nói rõ hơn được không dựa vào công thức độ lệch pha nhé: [tex]\Delta \varphi=\varphi_1-\varphi_2[/tex]
Nếu hiểu theo cách 1: ==> [tex]\Delta \varphi=\pi>0[/tex] còn hiểu theo cách 2 [tex]\Delta \varphi=-\pi<0[/tex] ==> cái nào nhanh hơn hay chậm hơn?


Tiêu đề: Trả lời: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:27:52 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2011
[tex]x_{1}=Acos(\omega t+ \frac{3\pi }{2})[/tex],   [tex]x_{1}'=Acos(\omega t -\frac{\pi }{2})[/tex]

[tex]x_{2}=Acos(\omega t +\frac{\pi }{2})[/tex];


Nếu hiểu theo pha ban đầu của x1 là 3pi/2: [tex]\Delta \varphi _{1,2}=\varphi _{1}-\varphi _{2}=\pi[/tex]
Nếu hiểu theo pha ban đầu của x1 là -pi/2 thì cũng phải hiểu [tex]\varphi _{2}'=-\frac{3\pi }{2}[/tex]
[tex]\Delta \varphi _{1,2}=\pi[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:58:10 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Thông thường trong các phương trình dao động điều hòa pha ban đầu thường được lấy trong khoảng [tex][0,\pi][/tex] hay [tex][-\pi,0][/tex]. nhưng trên thực tế pha ban đầu nằm trong khoảng [tex][0,2\pi][/tex]. Do vậy cho tôi hỏi
1/ cách viết pha ban đầu theo kiều thứ 2 có được không.
2/ Nếu tôi có 1 phương trình [tex]x_1=Acos(\omega.t + 3\frac{\pi}{2})[/tex] tôi có thể biến đổi về pt [tex]x_1=Acos(\omega.t - \frac{\pi}{2})?[/tex]
==> Tôi có quyền KL : pha ban đầu là [tex]\frac{3\pi}{2}[/tex] hay [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex]
3/ Nếu có thêm 1 phương trình thứ 2 có PT :[tex]x_2=Acos(\omega.t + \frac{\pi}{2})[/tex]. Nếu hiểu theo pha ban đầu của x1 là [tex]\frac{3\pi}{2}[/tex] thì x1 nhanh pha hơn x2, nhưng nếu hiểu theo [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex] thì lõ ràng x1 chậm pha hơn x2.
Xin các bạn cho biết mình phải hiều về pha như thế nào cho đúng.
Cách hiểu thứ nhất : x1 nhanh pha hơn x2 một lượng [tex]\pi[/tex]
Cách hiểu thứ hai x1 chậm pha hơn x2 một lượng [tex]\pi[/tex]
đều đúng cả. Vì cả hai cách hiểu này đồng nghĩa với x1 và x2 ngược pha
Nói thêm : Giả sử ta có hai dao động : [tex]x_{1}= A_{1}cos(\omega t) ; x_{2}= A_{2}cos(\omega t + \pi /6)[/tex]
thì ta đều có thể kết luận : hoặc x2 sớm pha hơn x1 pi/6 ; hoặc x1 sớm pha hơn x2 11pi/6 đều đúng cả ! Nhưng thông thường ta kết luận kiểu 1 để các em HS dễ cảm nhận hơn !


Tiêu đề: Trả lời: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:30:03 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Thông thường trong các phương trình dao động điều hòa pha ban đầu thường được lấy trong khoảng [tex][0,\pi][/tex] hay [tex][-\pi,0][/tex]. nhưng trên thực tế pha ban đầu nằm trong khoảng [tex][0,2\pi][/tex]. Do vậy cho tôi hỏi
1/ cách viết pha ban đầu theo kiều thứ 2 có được không.
2/ Nếu tôi có 1 phương trình [tex]x_1=Acos(\omega.t + 3\frac{\pi}{2})[/tex] tôi có thể biến đổi về pt [tex]x_1=Acos(\omega.t - \frac{\pi}{2})?[/tex]
==> Tôi có quyền KL : pha ban đầu là [tex]\frac{3\pi}{2}[/tex] hay [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex]
3/ Nếu có thêm 1 phương trình thứ 2 có PT :[tex]x_2=Acos(\omega.t + \frac{\pi}{2})[/tex]. Nếu hiểu theo pha ban đầu của x1 là [tex]\frac{3\pi}{2}[/tex] thì x1 nhanh pha hơn x2, nhưng nếu hiểu theo [tex]-\frac{\pi}{2}[/tex] thì lõ ràng x1 chậm pha hơn x2.
Xin các bạn cho biết mình phải hiều về pha như thế nào cho đúng.
Cách hiểu thứ nhất : x1 nhanh pha hơn x2 một lượng [tex]\pi[/tex]
Cách hiểu thứ hai x1 chậm pha hơn x2 một lượng [tex]\pi[/tex]
đều đúng cả. Vì cả hai cách hiểu này đồng nghĩa với x1 và x2 ngược pha
Nói thêm : Giả sử ta có hai dao động : [tex]x_{1}= A_{1}cos(\omega t) ; x_{2}= A_{2}cos(\omega t + \pi /6)[/tex]
thì ta đều có thể kết luận : hoặc x2 sớm pha hơn x1 pi/6 ; hoặc x1 sớm pha hơn x2 11pi/6 đều đúng cả ! Nhưng thông thường ta kết luận kiểu 1 để các em HS dễ cảm nhận hơn !

Em có chút thắc mắc
Vậy có thể nói li độ sớm fa vận tốc 3pi/2 hả thầy ???


Tiêu đề: Trả lời: Một chút thắc mắc về pha ban đầu
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:18:11 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2011
Đúng thế Zitu !