Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuansweet trong 08:40:40 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5780Tiêu đề: Bài toán cực trị mạch RLC
Gửi bởi: tuansweet trong 08:40:40 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2011
Các mem ơi cho mình hỏi thường thì công suất của một mạch điện xoay chiều đạt cực đại khi xảy ra cộng hưởng điện đúng không? Trong trường hợp không xảy ra cộng hưởng điện, mình có một dạng bài thế này:
Mạch RLC: R thay đổi được, ZL =50 (om); ZC = 200 (om). Tìm R để công suất đạt cực đại. Giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cực trị mạch RLC
Gửi bởi: lamhoangminhtuan trong 10:23:08 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2011
Trong trường hợp L hoặc C thay đổi thì để công suất của mạch đạt cực đại thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện.
Trường hợp R thay đổi thì để công suất trong mạch đạt cực đại thì R = |ZL - ZC|


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cực trị mạch RLC
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:07:35 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2011
Trong trường hợp L hoặc C thay đổi thì để công suất của mạch đạt cực đại thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện.
Trường hợp R thay đổi thì để công suất trong mạch đạt cực đại thì R = |ZL - ZC|

Trong trường hợp L hoặc C  hoặc [tex]\omega[/tex] (tương đương với thay đổi f) thay đổi thì để công suất của mạch đạt cực đại thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện.