Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 03:25:19 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5751Tiêu đề: [Help] Giúp e với. Mai thi rồi :(
Gửi bởi: mu7beckham trong 03:25:19 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2011
Câu 28:
 
Một sóng ngang có tần số f = 10Hz, biên độ A= 2cm truyền từ O theo đường thẳng Ox với vận tốc 0,8 m/s.

Biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Xét hai điểm M,N trên phương truyền sóng với MN = 22cm. Khi điểm M có ly độ 1cm và đang

chuyển động ra xa vị trí cân bằng thì ly độ tại N là:

A.căn 3 cm   B.1cm    C.-1cm    D.-căn3 cm


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp e với. Mai thi rồi :(
Gửi bởi: mu7beckham trong 03:32:39 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2011
Câu này nữa ạ:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có pt lần lượt là:

[tex]x1=4cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})[/tex]    [tex]x2=4\sqrt{3}cos(4\pi t)[/tex]

Trong 1 chu kì đầu tiên, các thời điểm 2 vật có cùng li độ là:

A.1/4s,1/3s    B.1/12s,1/6s     C.1/6s,1/3s     D.1/12s,1/3s


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp e với. Mai thi rồi :(
Gửi bởi: kitachi_1986 trong 05:12:50 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2011
em cho x1 = x2, sau đó chia 2 vế cho 2, 1/2 và căn3/2 chuyển thành cos, sau đó lấy biểu thức cos.cos làm gọn cuối cùng tìm t và chọn 2 giá trị t là xong


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp e với. Mai thi rồi :(
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:54:31 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2011
Câu 28:
   lamda = v/f = 8 cm; MN = 22 cm =>  denta phi= 2pi.22/8 = 2.2pi + 5pi/4.
Giả sử M ở trước N thì N chậm pha 5pi/4 so với M. Vẽ đường tròn ta suy ra N có li độ x = 2sin(pi/12) = 0,09cm và đang đi về VTCB.
Giả sử M ở sau N thì N nhanh pha 5pi/4 so với M. Tương tự trên ta tìm được x = - 2cos(pi/12) = - 1,999 cm và đang đi ra biên phía âm.