Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ntn08 trong 09:42:31 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5741Tiêu đề: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: ntn08 trong 09:42:31 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
1 hạt bụi Ra 226 có khối lượng 1,8.10 mũ -8 gam nằm cách màn huỳnh quang 1 cm.màn có diện tích 0,03 cm2.Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn biết chu kì bán rã của Ra là 1590
A 50 B 95    C100     D 150

2/Đắt hộp kín bằng sắt trong vùng không gian có điện từ trường.Trong hộp kín sẽ
A có điện từ trường    B không có

3/Người đánh đu là dao động gì
A tự do    B duy trì    C cưỡng bức cộng hưởng   d đáp án khác

4/Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có C thay đổi được.Lần lượt thay đổi C sao cho UL max,UC max,UR max. thì thấy  UC max=3 UL max.Hỏi UC max gấp bao nhiêu lần UR max?

5/Trong thí nghiêm giao thoa Y âng nguồn S có bước sóng 500nm,khoảng cách 2 khe 1,5mm màn quan sát E cách 2 khe 2,4m.Dịch chuyển 1 mối hàn của cặp nhiệt điện trên mà E theo đường vuông góc vơi hai khe thì cứ sao khoảng bao nhiêu thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất
A 0,6mm B0,8mm  C 0,4mm    D 0,3mm

6/Không kể hạt photon thì hạt nào có khối lượng nhỏ nhất?

7/ 1 vòng dây kín có diện tích S=100cm2 có điện trở R=0,45 ôm. quay đều với tốc độ góc 100rad/s trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1 T xung quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ.Nhiêtj lượng tỏa ra trên dây trong 1 phút là bao nhiêu ? Đáp án 0,7J


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:07:05 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
Bài 4 của bạn tương tự như bài 2 có đường link sau bạn nhé.

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4944.0


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:14:54 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
6/Không kể hạt photon thì hạt nào có khối lượng nhỏ nhất?

Hạt phôtôn và hạt nơtrinô là hai hạt có khối lượng nghỉ bằng không, còn lại các hạt sơ cấp khác đều có khối lượng nghỉ khác không.

Để tìm hiểu thêm bạn có thể đọc theo 2 đường link sau bạn nhé.

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1t_s%C6%A1_c%E1%BA%A5p

http://vi.wikipedia.org/wiki/Neutrino


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:02:19 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
1 hạt bụi Ra 226 có khối lượng 1,8.10 mũ -8 gam nằm cách màn huỳnh quang 1 cm.màn có diện tích 0,03 cm2.Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn biết chu kì bán rã của Ra là 1590
A 50 B 95    C100     D 150
Số hạt Ra ban đầu : [tex]N_0=\frac{m_0}{A}.N_A[/tex]
Số hạt Ra phóng xạ trong 1 phút : [tex]\Delta N=N_0.(1-2^{-t/T})[/tex]
Số hạt phóng xạ này phân bố theo mọi hướng, xét khoảng cách tới màn thì số hạt phóng xạ này phân bố đều trên diện tích chính là diện tích hình cầu bán kính r=1cm
==> Mật độ hạt phóng xạ : [tex]n=\frac{\Delta N}{4\pi.r^2}[/tex]
==> Số hạt đập vào màn (số chấm sáng): [tex]N' = n.0,03.10^{-4}.[/tex]
ĐA B


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:33:20 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
5/Trong thí nghiêm giao thoa Y âng nguồn S có bước sóng 500nm,khoảng cách 2 khe 1,5mm màn quan sát E cách 2 khe 2,4m.Dịch chuyển 1 mối hàn của cặp nhiệt điện trên mà E theo đường vuông góc vơi hai khe thì cứ sao khoảng bao nhiêu thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất
A 0,6mm B0,8mm  C 0,4mm    D 0,3mm
Lêch nhiều nhất khi mối hàn trùng vân sáng ==> Khoảng cách 2 lần lệch nhiều nhất là [tex]i=\lambda.\frac{D}{a}=0,8mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: ntn08 trong 05:53:38 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
còn vài bài nữa thôi.giúp mình luôn đi.Mai mình đi rồi


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 07:32:51 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
 [-O<
Sắp thi cử rồi bạn lên đọc điều dặn dò của thầy dieuuhcm78 theo đường link sau nhe.
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5746.msg27168;topicseen#msg27168Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu nhờ giúp đỡ!!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 07:30:00 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
 %-)

7/ 1 vòng dây kín có diện tích S=100cm2 có điện trở R=0,45 ôm. quay đều với tốc độ góc 100rad/s trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1 T xung quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ.Nhiêtj lượng tỏa ra trên dây trong 1 phút là bao nhiêu ? Đáp án 0,7J

+ Tính suất điện động cực đại trong vòng dây kín.  [tex]E_{0}=\omega .N.B.S[/tex]
+ Suất điện động hiệu dụng trong vòng dây kín [tex]E=\frac{\omega .N.B.S}{\sqrt{2}}[/tex]
+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong vòng dây kín [tex]I=\frac{E}{R}=\frac{\omega .N.B.S}{\sqrt{2}.R}[/tex]
+ Nhiệt lượng tỏa ra trên dây trong 1 phút là [tex]Q=I^{2}.R.t[/tex]=[tex]\frac{2}{3}J[/tex]=[tex]\frac{2}{3}J[/tex]