Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:31:25 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5734Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn, Xin giúp!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:31:25 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc đơn có quả lắc làm bằng hợp kim có khối lượng riêng D. Khi đặt trong chân không con lắc đơn có chu kì dao động bé là T. Khi đặt con lắc đơn trong không khí vó khối lượng riêng D0, bỏ qua lực cản của không khí so với lực đẩy Ácimet, chu kì dao động của con lắc đơn bằng?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn, Xin giúp!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:32:34 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2011
Một con lắc đơn có quả lắc làm bằng hợp kim có khối lượng riêng D. Khi đặt trong chân không con lắc đơn có chu kì dao động bé là T. Khi đặt con lắc đơn trong không khí vó khối lượng riêng D0, bỏ qua lực cản của không khí so với lực đẩy Ácimet, chu kì dao động của con lắc đơn bằng?
Con lắc đơn chịu ngoại lực tác dụng :
- Tính [tex]g' = g - \frac{Fs}{m}[/tex] (lực As hướng lên, ngược hướng với g)
- [tex]Fs=\frac{D_0. m. g}{D}[/tex]
==> [tex]g' = g - \frac{D_0.g}{D}[/tex]
(tới đây chắc bạn làm tiếp được chứ)