Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 01:03:48 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5725Tiêu đề: giúp em câu này !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:03:48 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên qũy đạo L thì vận tốc của electron là v1. Khi electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quỹ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc  là:

A. 1/3.             B. 3                            C. 1/2.                            D. 2.
................

ta có động năng trên quỹ đạo dc xác định [tex]W_{d}=\frac{K_{o}.e^{2}}{2.R_{n}}[/tex]
thay số và lập tỉ lệ dc tỉ số v1/v2 là 2,5
xin các thầy chỉ giáo thêm !!!Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu này !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:09:22 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên qũy đạo L thì vận tốc của electron là v1. Khi electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quỹ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc  là:

A. 1/3.             B. 3                            C. 1/2.                            D. 2.
................

ta có động năng trên quỹ đạo dc xác định [tex]W_{d}=\frac{K_{o}.e^{2}}{2.R_{n}}[/tex]
thay số và lập tỉ lệ dc tỉ số v1/v2 là 2,5
xin các thầy chỉ giáo thêm !!!
Công thức tính vận tốc trên quỹ đạo dừng: [tex]v=e.\sqrt{\frac{K}{mR}}[/tex]
[tex]V1=e.\sqrt{\frac{K}{m4r0}}[/tex]
[tex]V2=e.\sqrt{\frac{K}{m36r0}}[/tex]
[tex]\frac{V2}{V1}=\sqrt{\frac{36}{4}}=3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu này !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:19:24 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
hic mình nhầm P ở mức 5   :-\
cảm ơn bạn !!!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu này !!!
Gửi bởi: hanhtrang11 trong 07:53:28 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
cho em hỏi CT này ở đâu có và k trong CT có phải bằng 9.109 không ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu này !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:11:12 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
cho em hỏi CT này ở đâu có và k trong CT có phải bằng 9.109 không ạ ?
Lực tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm:
[tex]F=\frac{kq^2}{r^2}=m.\frac{v^2}{r}[/tex]
[tex]k=9.10^9,|q|=1,6.10^{-19}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu này !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:15:18 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
cho em hỏi CT này ở đâu có và k trong CT có phải bằng 9.109 không ạ ?

Lực tương tác tĩnh điện  giữa hạt nhân và electron đóng vai trò lực hướng tâm giữ nó ở trên quỹ đạo tròn quanh nhân.
[tex]K_{o}\frac{e^{2}}{R_{n}^{2}}=m\frac{v^{2}}{R_{n}}[/tex]
=>[tex]v=e\sqrt{\frac{K}{m.R_{n}}}[/tex]
(K=9.10^9)