Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 09:57:21 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5722Tiêu đề: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:57:21 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Điện năng từ nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi

mình dc 58% nhưng đáp án 38,8%, xin chỉ giáo !!!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:36:24 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Điện năng từ nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi

mình dc 58% nhưng đáp án 38,8%, xin chỉ giáo !!!
Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. nghĩa là công suất hao phí 10%, nơi nhận có công suất 90%.
ta có: I^2.R/P(nhận)=1/9
Muốn hiệu suất tải điện là 96%. nghĩa là công suất hao phí 4%, nơi nhận có công suất
96%
ta có:I'^2.R/P(nhận)=1/24
lập tỉ số ta có: I^2/I'^2=8/3 <=>I/I' =căn(8/3) =>I'=I/căn(8/3)
độ giảm cường độ dòng điện:
dentaI=I-I'=I-I/căn(8/3)=I[1-1/căn(8/3)]
%cường độ dòng điện giảm:
(dentaI/I).100%=[1-1/căn(8/3)].100%=38,8%


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:46:57 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. nghĩa là công suất hao phí 10%, nơi nhận có công suất 90%.
ta có: I^2.R/P(nhận)=1/9
Muốn hiệu suất tải điện là 96%. nghĩa là công suất hao phí 4%, nơi nhận có công suất
96%
ta có:I'^2.R/P(nhận)=1/24
lập tỉ số ta có: I^2/I'^2=8/3 <=>I/I' =căn(8/3) =>I'=I/căn(8/3)
độ giảm cường độ dòng điện:
dentaI=I-I'=I-I/căn(8/3)=I[1-1/căn(8/3)]
%cường độ dòng điện giảm:
(dentaI/I).100%=[1-1/căn(8/3)].100%=38,8%

Vậy phải thêm giả thiết "công suất nơi nhận không đổi". Điều này không thể "hiểu ngầm được vì thông thường trong các bài toán loại này công suất nơi phát không đổi


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:26:04 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Điện năng từ nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi
mình dc 58% nhưng đáp án 38,8%, xin chỉ giáo !!!
[tex]H=1-\frac{RI_1^2}{P} ==> R.I_1^2=0,1.P[/tex]
[tex]H=1-\frac{RI_2^2}{P} ==> R.I_2^2=0,04.P[/tex]
==> [tex]\frac{I_2^2}{I_1^2}=\frac{0,04}{0,1}=\frac{2}{5}[/tex] ==> [tex]I_2=0,63.I_1[/tex] ==> [tex]I_2=37%I_1[/tex]
(Tìm giúp sai chỗ nào)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:59:54 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Gởi Zitu1801 !
Công suất cần truyền tải là P' thì nơi tiêu thụ chỉ nhận công suất P < P'.
Trong bài toán này giả thiết yêu cầu là P không đổi chứ không phải P' không đổi !

Nhưng nếu hiểu là P phát có thể thay đổi, mình có thể làm như thế này?
[tex]H_1=\frac{P_{tt}}{P_1}[/tex]
[tex]H_2=\frac{P_{tt}}{P_2}[/tex]
[tex]\frac{H_2}{H_1}=\frac{P_1}{P_2}=\frac{UI_1}{U.I_2}[/tex]
==> [tex]I_2=93,75%I_1.[/tex]
(Các bạn tìm sai chỗ nào, vì ta đã dùng ĐK P tiêu thụ không đổi)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:07:13 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
Cảm ơn các thầy nhiều !!!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: hangphong trong 01:34:54 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
minh lai nghi nhu the nay:[tex]\Delta[/tex]U1=0,1U1        [tex]\Delta \Delta[/tex]U2=0,04U2
vi cong suat hao phi ko doi nen [tex]\Delta \Delta \Delta[/tex]U1=[tex]\Delta \Delta \Delta \Delta[/tex]U2
vay U1/U2=I2/I1=0,1/0,04 hay I2=40%I1
mong cac ban giup minh xem cho sai la cho nao


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:28:45 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2011
minh lai nghi nhu the nay:[tex]\Delta[/tex]U1=0,1U1        [tex]\Delta \Delta[/tex]U2=0,04U2
vi cong suat hao phi ko doi nen [tex]\Delta \Delta \Delta[/tex]U1=[tex]\Delta \Delta \Delta \Delta[/tex]U2
vay U1/U2=I2/I1=0,1/0,04 hay I2=40%I1
mong cac ban giup minh xem cho sai la cho nao
công suất tiêu thụ không đổi chứ không phải công suất tỏa nhiệt không đổi