Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nghuutuyen trong 12:05:12 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5720Tiêu đề: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: nghuutuyen trong 12:05:12 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bài 1:Vật dao động x=5cos(10pi.t-pi/2) (Cm). Thời gian vật đi được quãng đường lớn nhất bằng 12,5cm là:
A. 0,122s           B. 0,168s           C. 0,218s                   D.0,268s

 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<

Bài 1''''''': Vật dao động x=5cos(10pi.t-pi/2) (Cm). Thời gian vật đi được quãng đường bằng 12,5cm kể từ t=0s là:


Bài 2:Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với năng lượng dao động 1J, lực đàn hội cực đại là 10N. Goi Q là đầu cố định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điểm Q chịu tác dụng của lực KÉO là 5[tex]\sqrt 3[/tex]N là 0,1s. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,4s.
 Xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:11:38 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bài 1:Vật dao động x=5cos(10pi.t-pi/2) (Cm). Thời gian vật đi được quãng đường lớn nhất bằng 12,5cm là:
A. 0,122cm            B. 0,168s           C. 0,218s                   D.0,268s
khi t=0 ->x=0, vật ở VTCB. để đi được 12,5cm thì vật phải đi như sau:
VTCB ------->biên--------->VTCB------->2,5cm
tổng thời gian là: t=T/4+T/4+T/12=7T/12=7.0,2/12=0,117s


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:47:12 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bài 2:Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với năng lượng dao động 1J, lực đàn hội cực đại là 10N. Goi Q là đầu cố định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điểm Q chịu tác dụng của lực KÉO là 5[tex]\sqrt 3[/tex]N là 0,1s. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,4s.
Theo tôi nghĩ nên chỉnh lại là thời gian ngắn nhất điểm Q chịu tác dụng lực kéo là 5[tex]\sqrt 3[/tex]N là 0,1s. Vì nếu không ta hoàn toàn có thể hiểu thời gian (5T/6) cũng là khoảng thời gian có lực kéo như trên.


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 03:53:43 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bài 2:Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với năng lượng dao động 1J, lực đàn hội cực đại là 10N. Goi Q là đầu cố định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điểm Q chịu tác dụng của lực KÉO là 5[tex]\sqrt 3[/tex]N là 0,1s. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,4s.
Theo tôi nghĩ nên chỉnh lại là thời gian ngắn nhất điểm Q chịu tác dụng lực kéo là 5[tex]\sqrt 3[/tex]N là 0,1s. Vì nếu không ta hoàn toàn có thể hiểu thời gian (5T/6) cũng là khoảng thời gian có lực kéo như trên.

Theo mình thế này, kô biết chính xác kô, hay đề thiếu sót thật !!!
điểm Q chịu tác dụng của lực KÉO mình nghĩ trong khoảng thời gian yêu cầu điểm Q phải thỏa mãn tính chất này( chỉ có lực kéo) !!!


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:00:39 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bài 1:Vật dao động x=5cos(10pi.t-pi/2) (Cm). Thời gian vật đi được quãng đường lớn nhất bằng 12,5cm là:
A. 0,122cm            B. 0,168s           C. 0,218s                   D.0,268s
khi t=0 ->x=0, vật ở VTCB. để đi được 12,5cm thì vật phải đi như sau:
VTCB ------->biên--------->VTCB------->2,5cm
tổng thời gian là: t=T/4+T/4+T/12=7T/12=7.0,2/12=0,117s

Ngulau211 ơi?

Bạn đọc lại đề đi, cách giải của bạn là của bài 1''''' Nguyễn Lâm Nguyễn đã viết chèn ở dưới bài 1 đó ngulau ạ.

Còn bài toán ni là tìm thời gian để vật đi được quãng đường lớn nhất là 12,5 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:14:05 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Ngulau211 ơi?
Bạn đọc lại đề đi, cách giải của bạn là của bài 1''''' Nguyễn Lâm Nguyễn đã viết chèn ở dưới bài 1 đó ngulau ạ.
Còn bài toán ni là tìm thời gian để vật đi được quãng đường lớn nhất là 12,5 cm.
Uh nhỉ. cảm ơn nguyen lam nguyen81 nhé?
thế thì giải thế này:
quảng đường đi được; 12,5cm =2A+2,5
-trong thời gian T/2, dù vật xuất phát chỗ nào đi nữa, thì quảng đường đi được cũng là 2A
- trong khoảng thời gian 0<t<T/2, thì quảng đường đi được đối xứng qua trục sin. vậy 2,5cm còn lại. muốn đi được trong thời gian ngắn nhất thì vật phải xuất phát ở li độ x=1,25cm để đi. chỉ cần tìm thời gian đi từ 1,25 đến -1,25 nữa là được


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:22:38 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
Bài 1:Vật dao động x=5cos(10pi.t-pi/2) (Cm). Thời gian vật đi được quãng đường lớn nhất bằng 12,5cm là:
A. 0,122s           B. 0,168s           C. 0,218s                   D.0,268s

Đây là bài toán ngược của bài toán:

Cho vật dao động x=5cos(10pi.t-pi/2) (Cm). Trong khoảng thời gian 0,116s .Quãng đường lớn nhất mà vật đi được là:
A. 12,5 cm.           B.....

Lâm Nguyễn xin giải bài toán ni ngắn gọn như sau:
1. [tex]S_{max}=12,5 cm=5.2+2,5cm[/tex]
Suy ra thời gian để vật đi được quãng đường [tex]S_{max}[/tex] là[tex]t=\frac{T}{2}+\Delta t[/tex]
\Delta t[/tex] là khoảng thời gian để vật đi được quãng đường lớn nhất là 2,5 cm.
Vì trong một khoảng thời gian để vật đi được quãng đường lớn nhất là 12,5 cm. Thì 10 cm là không đổi trong khoảng thời gian T/2.
              Vậy bài toán bây giờ chuyển về tìm thời gian để vật đi được quãng đường lớn nhất là 2,5 cm.

[tex]\Delta t[/tex] tính được trên vòng tròn lượng giác bằng 0,016s
( thời gian đi từ li độ -1,25cm đến 1,25 cm)

Vậy Kq là 0,116s
Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động nhờ chỉ giáo!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:28:03 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
 %-)

Híc mà đề làm sao mà chẳng có đáp án vậy?
 %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-) %-)