Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: fiend_VI trong 11:31:16 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5719Tiêu đề: help
Gửi bởi: fiend_VI trong 11:31:16 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
 cho 2 nguồn sóng âm kết hợp A,B đặt cách nhau 2 m dao động cùng pha, người ta thấy có 5 vị trí âm có độ to cực đại.Cho biết tốc độ truyền âm trong ko khí là 350m/s
 tần số f của nguồn âm trong khoảng nào?


Tiêu đề: Trả lời: help
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:37:12 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011
cho 2 nguồn sóng âm kết hợp A,B đặt cách nhau 2 m dao động cùng pha, người ta thấy có 5 vị trí âm có độ to cực đại.Cho biết tốc độ truyền âm trong ko khí là 350m/s
 tần số f của nguồn âm trong khoảng nào?

KHoảng cách 5 cực đại chắc chắn <AB ==> [tex]4\frac{\lambda}{2}<2[/tex]
Khoảng cách 5 cực đại khi cộng thêm [tex]\lambda[/tex] chắc chắn > AB:[tex]4\frac{\lambda}{2}+\lambda>2[/tex]
Giải ra khoảng [tex]\lambda[/tex] ==> khoang f