Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thangkgb93 trong 11:36:58 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5712Tiêu đề: mọi người xem bài này nhé.
Gửi bởi: thangkgb93 trong 11:36:58 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
gọi B0 la cảm ứng từ cực đại do 1 cuộn dây tạo ra. ? khi B1 bàng Không thì cảm ứng từ tổng hợp là bao nhiêu.?


Tiêu đề: Trả lời: mọi người xem bài này nhé.
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 03:04:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
gọi B0 la cảm ứng từ cực đại do 1 cuộn dây tạo ra. ? khi B1 bàng Không thì cảm ứng từ tổng hợp là bao nhiêu.?

Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm stato có độ lớn = 1,5Bo kô đổi !!!


Tiêu đề: Trả lời: mọi người xem bài này nhé.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 03:06:41 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
gọi B0 la cảm ứng từ cực đại do 1 cuộn dây tạo ra. ? khi B1 bàng Không thì cảm ứng từ tổng hợp là bao nhiêu.?
cảm ứng từ tổng hợp là:
vecto(B)=vecto(B1) +vecto(B2)+vecto(B3)
và ta luôn chứng minh được độ lớn của B là
B=1,5Bo
nếu cho B1=0. thì bây giờ
vecto(B)=vecto(B2)+vecto(B3)
vẽ giản đồ ra. ta tìm được độ lớn của B khi đó: