Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongbn1993 trong 12:34:48 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5708Tiêu đề: moi nguoi lam giup minh voi
Gửi bởi: duongbn1993 trong 12:34:48 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia gamma để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là t=20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi t<<T ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia gamma như lần đầu?
A. 28,2 phút.   B. 24,2 phút.   C. 40 phút.   D. 20 phút.


Tiêu đề: Trả lời: moi nguoi lam giup minh voi
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:27:53 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia gamma để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là t=20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi t<<T ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia gamma như lần đầu?
A. 28,2 phút.   B. 24,2 phút.   C. 40 phút.   D. 20 phút.

Liều lượng cần trị xạ: [tex]\Delta N=N_{o}.(1- 2^{\frac{-20}{4.30.24.60}})[/tex]
1 tháng điều trị 1 lần, điều trị lần 3 sẽ là 2 tháng sau
lượng chất còn lại sau 2 tháng [tex]N= N_{o}.2\frac{-2}{4}[/tex]
bệnh nhân được chiếu xạ như lần đầu<=>[tex]\Delta N= N.(1- 2^{\frac{-t}{4.30.24.60}})[/tex]
<=>[tex]N_{o}.(1- 2^{\frac{-20}{4.30.24.60}})=N_{o}.2\frac{-2}{4}.(1- 2^{\frac{-t}{4.30.24.60}})[/tex]
mình ra A