Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hiepsi_4mat trong 10:27:14 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5705Tiêu đề: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:27:14 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Mình có bài này muốn làm nhưng dạo này đầu óc chán lắm xin các thầy giải đáp giúp!
Hai điểm M, N nằm cùng trên một phương truyền sóng cách nhau lamda/3. Sóng có biên độ A, tại thời điểm t1 thì li độ sóng tại M và N là uM = 3cm, uN = -3 cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó uM = +A? Biết sóng truyền từ N đến M.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:02:25 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
 %-)

1. Độ lệch pha của hai dao động tại M và N là
[tex]\Delta \varphi =2\Pi .\frac{d}{\lambda }=\frac{2\Pi }{3}[/tex]
2. Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác.
+ uM=3cm
+ uN=-3cm
+ Hai dao động này lệch pha nhau 120 độ , nhưng pha dao động tại N lớn hơn pha dao động tại M vì sóng truyền từ N đến M
Tức là [tex]\varphi _{N}=150^{0}[/tex]; [tex]\varphi _{M}=30^{0}[/tex]

Có thể tính ngay được biên độ A=[tex]\frac{3}{cos30^{0}}=2.\sqrt{3} cm[/tex]
3. Thời gian liền sau đó từ thời điểm t1 có uM=A là [tex]\frac{11T}{12}[/tex]

Kết luận  thời điểm t2 ..... là t2=t1+[tex]\frac{11T}{12}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: thangkgb93 trong 11:06:30 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
%-)

1. Độ lệch pha của hai dao động tại M và N là
[tex]\Delta \varphi =2\Pi .\frac{d}{\lambda }=\frac{2\Pi }{3}[/tex]
2. Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác.
+ uM=3cm
+ uN=-3cm
+ Hai dao động này lệch pha nhau 120 độ , nhưng pha dao động tại N lớn hơn pha dao động tại M vì sóng truyền từ N đến M
Tức là [tex]\varphi _{N}=150^{0}[/tex]; [tex]\varphi _{M}=30^{0}[/tex]
Theo mình thi dầu bài nói ro li độ la +A ròi bạn ạ. lên t2=t1+T11/12 mới đúng chư' nhỉ.

Có thể tính ngay được biên độ A=[tex]\frac{3}{cos30^{0}}=2.\sqrt{3} cm[/tex]
3. Thời gian liền sau đó từ thời điểm t1 có uM=A là [tex]\frac{5T}{6}[/tex]

Kết luận  thời điểm t2 ..... là t2=t1+[tex]\frac{5T}{6}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:15:08 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Mình có bài này muốn làm nhưng dạo này đầu óc chán lắm xin các thầy giải đáp giúp!
Hai điểm M, N nằm cùng trên một phương truyền sóng cách nhau lamda/3. Sóng có biên độ A, tại thời điểm t1 thì li độ sóng tại M và N là uM = 3cm, uN = -3 cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó uM = +A? Biết sóng truyền từ N đến M.
độ lệch pha giữa hai điểm N và M là:
denta(fi)=2pi.d,lamda =(2pi/lamda).(lamda/3)=2pi/3
từ vòng tròn lượng giác, ta suy ra biên độ của sóng là:
A=3/sin(pi/3)=2.căn3
-vào thời điểm t1 điểm M có li độ:uM=3cm.( vì sóng truyền từ N tới M). vậy khoảng thời gian để điểm M ra biên là:11T/12 =>t2=t1+11T/12

bài này không cho: chu kì sóng làm sao để tính nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:18:39 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
%-)

1. Độ lệch pha của hai dao động tại M và N là
[tex]\Delta \varphi =2\Pi .\frac{d}{\lambda }=\frac{2\Pi }{3}[/tex]
2. Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác.
+ uM=3cm
+ uN=-3cm
+ Hai dao động này lệch pha nhau 120 độ , nhưng pha dao động tại N lớn hơn pha dao động tại M vì sóng truyền từ N đến M
Tức là [tex]\varphi _{N}=150^{0}[/tex]; [tex]\varphi _{M}=30^{0}[/tex]

Có thể tính ngay được biên độ A=[tex]\frac{3}{cos30^{0}}=2.\sqrt{3} cm[/tex]
3. Thời gian liền sau đó từ thời điểm t1 có uM=A là [tex]\frac{11T}{12}[/tex]

Kết luận  thời điểm t2 ..... là t2=t1+[tex]\frac{11T}{12}[/tex]

Cảm ơn bạn đã chỉnh lại rồi nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:31:30 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Mình có bài này muốn làm nhưng dạo này đầu óc chán lắm xin các thầy giải đáp giúp!
Hai điểm M, N nằm cùng trên một phương truyền sóng cách nhau lamda/3. Sóng có biên độ A, tại thời điểm t1 thì li độ sóng tại M và N là uM = 3cm, uN = -3 cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó uM = +A? Biết sóng truyền từ N đến M.
độ lệch pha giữa hai điểm N và M là:
denta(fi)=2pi.d,lamda =(2pi/lamda).(lamda/3)=2pi/3
từ vòng tròn lượng giác, ta suy ra biên độ của sóng là:
A=3/sin(pi/3)=2.căn3
-vào thời điểm t1 điểm M có li độ:uM=3cm.( vì sóng truyền từ N tới M). vậy khoảng thời gian để điểm M ra biên là:11T/12 =>t2=t1+11T/12
bài này không cho: chu kì sóng làm sao để tính nhỉ

Ngulau211 coi lại chút đi, kết quả của ngulau211 chỉ đúng trong trường hợp sóng truyền từ M đến N tức là pha dao động tại M lớn hơn pha dao động tại N.
Còn bài này ra là Sóng truyền từ N đến M cơ mà.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp một tay!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:55:50 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
%-)

1. Độ lệch pha của hai dao động tại M và N là
[tex]\Delta \varphi =2\Pi .\frac{d}{\lambda }=\frac{2\Pi }{3}[/tex]
2. Biểu diễn trên vòng tròn lượng giác.
+ uM=3cm
+ uN=-3cm
+ Hai dao động này lệch pha nhau 120 độ , nhưng pha dao động tại N lớn hơn pha dao động tại M vì sóng truyền từ N đến M
Tức là [tex]\varphi _{N}=150^{0}[/tex]; [tex]\varphi _{M}=30^{0}[/tex]

Có thể tính ngay được biên độ A=[tex]\frac{3}{cos30^{0}}=2.\sqrt{3} cm[/tex]
3. Thời gian liền sau đó từ thời điểm t1 có uM=A là [tex]\frac{11T}{12}[/tex]

Kết luận  thời điểm t2 ..... là t2=t1+[tex]\frac{11T}{12}[/tex]

Rất cảm ơn tôi cũng giải bằng cách này! PP VTLG rất tuyệt, tôi cũng tính ra kết quả 11T/12