Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 08:55:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5701Tiêu đề: Xin thầy, cô giúp !!!
Gửi bởi: quocnh trong 08:55:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Trong chùm tia X phát ra có những tia fmax = 3.1018 Hz. Khi đập vào đối âm cực, 5% năng lượng của chùm e biến thành năng lượng tia X. Dòng điện qua ống 5 mA. Nhiệt lượng làm nóng đối K/phút là:
a. 3,7125 KJ
b. 3,5 KJ
c. 185,6 KJ
d. Một đáp số khác


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy, cô giúp !!!
Gửi bởi: flywithm3 trong 09:03:43 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Nếu phải chọn đáp án thì mình sẽ chọn C.
Để ghi lại, rồi làm xem đúng không.


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy, cô giúp !!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:18:59 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Trong chùm tia X phát ra có những tia fmax = 3.1018 Hz. Khi đập vào đối âm cực, 5% năng lượng của chùm e biến thành năng lượng tia X. Dòng điện qua ống 5 mA. Nhiệt lượng làm nóng đối K/phút là:
a. 3,7125 KJ
b. 3,5 KJ
c. 185,6 KJ
d. Một đáp số khác
gọi n là số "e". ta có:
I=n.e/t =>n=I.t/e
năng lượng của một e là:
w=1/2.m.v^2=hc/lamda=h.fmax
năng lượng của n hạt "e" là:
w'=n.w=n.h.fmax=I.t.h.fmax/e
phần trăm nằng lượng "e" chuyển thành nhiệt
denta(w) =95%.w'=(I.t.h.fmax/e).95/100 =?
bạn thay số vào tính nhé!
Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy, cô giúp !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:29:05 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Trong chùm tia X phát ra có những tia fmax = 3.1018 Hz. Khi đập vào đối âm cực, 5% năng lượng của chùm e biến thành năng lượng tia X. Dòng điện qua ống 5 mA. Nhiệt lượng làm nóng đối K/phút là:
a. 3,7125 KJ
b. 3,5 KJ
c. 185,6 KJ
d. Một đáp số khác
* I=5mA ==> số lectron đến đối catode trong 1s ne =\frac{i}{|e|}=3,125.10^{16} hạt
* Năng lượng  e đến đối âm cực trong 1s : [tex]Wd=3,125.10^{16}. h.f_{min}=3,125.10^{16}.1,9875.10^{-15}=62,109(J)[/tex]
* năng lượng e đến đối âm cực trong 1 phút : Wd'=3726,5625(J)
* Năng lượng chuyên thành nhiệt làm nóng đối catode : 95%Wd'=3540,23(J)=3,540(KJ)
(các bạn xem cho ý kiến nhé)